Кратък фирмен профил

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Индустриална зона Север
тел.: 056/810705,810948,810184,810192
факс: 056/810184, 810259
e-mail: hlebozavoda@mail.bg
WEB-site: http://www.hlebozavoda.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102010485
ИН по ДДС: BG102010485
Фирмено дело: 3162/95
Брой служители: 143 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 16 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 601 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 279 (2016)
Капитал (лв.): 456 934
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о

04.01.2013

Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски дружества, с предмет на дейност в сферата на производството и услугите, и десет медицински дружества. Те дават работа на хиляди хора. За съжаление, през 2007 година много от тях бяха пред фалит. С ефективен мениджмънт, повишена финансова дисциплина и след въвеждане на редица антикризисни мерки, към днешна дата, те са стабилизирани и дори имат възможността да инвестират в своето бъдеще. През 2012 година усилията на общинска администрация и на управителите бяха насочени към повишаване конкурентоспособността на дружествата, запазване на пазарния им дял и разширяване обхвата на предлаганите стоки и услуги при оптимизирани разходи. Инвестираните от дружествата собствени средства в техника, апаратура и подобрение на сградния фонд за 2012 г., са над 3 000 000 лв. Отделно Община Бургас предостави на медицинските дружества средства за закупуване на апаратура и съоръжения в размер на 300 000 лв. По-големите инвестиции, направени миналата година, са следните: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД завърши модернизацията на обект „База за приготвяне на храна за Домашен социален патронаж“ в к-с “Меден рудник”. Общата стойност на инвестицията е в размер на 1 960 000 лв. „Чистота“ ЕООД инвестира 500 000 лв. в реконструкция и модернизация на Претоварна станция-Капчето и закупуване на товарен контейнеровоз за транспорт на контейнерите с твърди битови отпадъци. В момента се извършва и рехабилитация на инфраструктурата на Претоварна станция-Капчето. „Бургаски пазари“ ЕООД инвестира 551 000 лв. в изграждане на покрит пазар в най-големия жилищен комплекс „Меден рудник“ и 19 000 лв. в лаборатория за анализ на селскостопанската продукция. „Обреден комплекс“ ЕООД изгради южен портал-арка на входа на Гробищен парк и направи ремонти на обща стойност 70 000 лв. „Бургасбус“ ЕООД направи инвестиции в размер на 110 000 лв., с цел оптимизиране на разходите в дружеството. За намаляване на експлоатационните разходи за обслужване на тролейбусния транспорт е закупена нова автовишка, а за обслужване на слабонатоварените направления по областната транспортна мрежа бяха закупени два 20-местни микробуса. Освен това са извършени и подобрения по сградния фонд на стойност 25 000 лв. Тази година “Бургасбус” ще придобие по проекта “Интегриран градски транспорт” /за който Община Бургас спечели над 130 млн. лв./ 67 чисто нови автобуса. Половината от тях вече пристигнаха в града, в момента минават технически преглед и скоро ще тръгнат по бургаските улици. ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“ за втори пореден сезон стопанисва Централния плаж на град Бургас. През сезон 2012 г. освен безплатни чадъри, шезлонги и свободен интернет, беше обособен кът с развлекателни детски съоръжения на открито върху пясъка, беше осигурено и оборудване за спортни и атракционни мероприятия. През лятото на 2012 г. на Централен плаж-Бургас се проведоха: Световно първенство по плажен тенис; Републиканско първенство по плажен футбол; Аматьорски турнир по мини футбол; Международен турнир по плажен хандбал. Миналата година бе реализиран и последният трети етап на информационната система за управление на паркирането. ОП „Общински имоти“ извърши ремонти на стойност 487 597 лв. и ремонти на 80 общински жилища на стойност 72 198 лв. Във връзка с разкриване на „Център за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи“ се извърши ремонт на сградата на стойност 50 855 лв. Чрез това предприятие Община Бургас финансира и извърши ремонт на една от къщите, засегнати от наводнението в с. Бисер. Миналата година „Дезинфекционна станция“ ЕООД започна да работи и в други общини, не само в бургаската. “Благоустройствени строежи“ ЕООД оптимизира структурата на дейността и персонала си. Дружеството продължава успешно да изплаща огромните дългове, натрупани в периода до 2007 г. От страна на дружествата и общинските предприятия непрекъснато се търсят възможности за кандидатстване по програми за финансиране от Европейския съюз. През 2012 година „Бургасбус“ ЕООД подписа договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема „Безопасен труд”. Стойността на проекта е 107 851 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 86 281 лв. В рамките на проекта ще бъде извършен текущ ремонт на електрическата инсталация в сервизните халета и ще бъде придобит сертификат за безопасен труд по ИСО 18001:2007. ОП “Спортни имоти, паркинги и гаражи“ спечели два проекта по Международен фонд „Козлодуй“, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Бойчо Брънзов” и „Спортно-оздравителен център“ – Ветрен, на обща стойност 534 000 лв. “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас спечели европейски проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 134 633 лв. Основната му цел е осигуряването на устойчива заетост на персонала и постигането на по-висока производителност и качество на труда. През 2012 г. общинските дружества успяха да запазят над 2000 работни места и осигуриха чрез програмите за заетост на ОП “Развитие на човешките ресурси“ временна заетост на близо 200 души.

Благоустройствени строежи - Бургас АД - Бургас Бургасбус ЕООД - Бургас Бургаски пазари ЕООД - Бургас Обреден комплекс - Бургас ЕООД - Бургас Община Бургас - Бургас Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас Дезинфекционна станция Бургас ЕООД - Бургас Чистота Бургас ЕООД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.01.2018: Спасяват Хлебозавода от фалит Отпускане на 400 хиляди лева, за...
17.01.2018: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД сериозно закъса с парите. На карта...
18.01.2017: Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява...
26.10.2016: Калчо Стефанов, който е с близо 20-годишен опит в сферата на...
20.11.2013: Бургаската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД премина успешно...
09.06.2013: Търг в сърцето на парка Преди години на това място трябваше да...
04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
16.10.2012: В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на...
22.05.2012: През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500...
11.01.2011: Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 444 пъти
[2016: 1 985, 2015: 33, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 191, 2011: 40, ... ]