Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 26 (2017)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2015)
Оборот (хил. лв.): 399 (2015)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

30.05.2013

Три пъти се е увеличила печалбата на общинските фирми, които са на самоиздръжка. За първото тримесечие на тази година четирите дружества на Община Велико Търново имат консолидиран положителен резултат от 30 000 лева. “Обредни дейности” е на плюс 12 000 лева, “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчитат печалба от 11 000 лева, туристическата “Царевград Търнов” – 6000 лева, и “Инвестстрой – 92” – 1000 лева. За първи път от години общинската фирма ОДПГ, стопанисваща паркингите, репатриращия автомобил и зоните за платено паркиране, е на печалба. От незаконно спрени и паркирани автомобили “паякът” е донесъл приход за първите три месеца на годината от 45 хил. лв., а “сините зони” са генерирали за общинската хазна 74 хил. лв. Краткосрочните вземания на четирите общински фирми за първото тримесечие общо са 601 хил. лв., което е с 367 хил. лв. повече от краткосрочните им задължения. Общо дружествата имат по сметките си 314 хил. лв. Най-богата се оказва общинската фирма за инвеститорски контрол и извършваща сметосъбирането по селата. На депозити “Инвестстрой – 92” държи 183 хил. лв. 47 обекта отдават под наем фирмите на Община Велико Търново. От рентиерство на 5788 кв.м имоти влизат 40 658 лева. Събираемостта на наемите е едва 61 %. Четирите общински дружества дават работа общо на 112 човека. Средната работна заплата е 565 лева, което е с 21 лева под средната за областта. Най-добре платени са в “Обредни дейности” със средно възнаграждение от 593 лева. Най-ниски са заплатите в “Царевград Търново” – 539 лв. През първото тримесечие в ОДПГ са вдигнали заплатите с 29 лв. до 548 лв.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Община Велико Търново - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
24.11.2014: 44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико...
25.09.2014: Коренно противоположни финансови резултати представят общинските...
21.08.2014: Оказа се на съвместното заседание на постоянните комисии по...
27.03.2014: “Царевград Търнов” ЕООД е най-печелившата общинска фирма....
26.11.2013: 104 хил. лв. е консолидираната печалба на търговските фирми на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 297 пъти
[2016: 952, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]