Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 26 (2017)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2015)
Оборот (хил. лв.): 399 (2015)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

09.09.2013

Устойчиво развитие в условията на икономическа криза показват резултатите за полугодието на чисто търговските дружества на Община Велико Търново. “Царевград Търново”, “Инвестстрой-92”, “Обредни дейности” и “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчитат консолидирана печалба от 50 000 лева. За периода на загуба е единствено “Организация на движението, паркинги и гаражи” от 1000 лева срещу минус 30 000 лева за първото полугодие на миналата година. Загубата сега се дължи на платените над 10 000 лева за спешен ремонт на “паяка” през юни. Разкопаването на централната градска част заради новите водопроводи и канализация и неработещите по тази причина част от сините зони са довели до невъзможността парите за ремонта да бъдат компенсирани. Дружеството има 50 000 лева вземания, които са дължими от Общината. Константна печалба за полугодието от 5000 лева традиционно отчита “Инвестстрой-92”. Фирмата има да взема 426 хил. лв., от които 150 хил. лв. са от бившия главен счетоводител на дружеството, който беше осъден за щетата и възстановява парите по стотина лева на месец. От сватби и погребения “Обредни дейности” е с печалба от 10 000 лева и има вземания за 30 000 лева. Със значително повишение на положителния финансов резултат е туристическата “Царевград Търново”. За това полугодие печалбата е 36 000 лева, което е с 8000 лева повече от същия период на м.г. От партньори и туроператори дружеството има вземания за 179 000 лева. Четирите фирми имат и значителни средства по банковите си сметки. Общата сума е 304 000 лева., а консолидираните задължения възлизат на стотина хиляди лева.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
24.11.2014: 44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико...
25.09.2014: Коренно противоположни финансови резултати представят общинските...
21.08.2014: Оказа се на съвместното заседание на постоянните комисии по...
27.03.2014: “Царевград Търнов” ЕООД е най-печелившата общинска фирма....
26.11.2013: 104 хил. лв. е консолидираната печалба на търговските фирми на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 255 пъти
[2016: 910, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]