Кратък фирмен профил

Пристанище Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
пл. Славейков 1
тел.: 052/692232,632166,602191
факс: 052/632953
e-mail: headoffice@port-varna.bg
WEB-site: http://www.port-varna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061301
ИН по ДДС: BG103061301
Фирмено дело: 2107/96
Брой служители: 1569 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 11 170 (2017)
Оборот (хил. лв.): 72 476 (2017)
ДМА (хил. лв.): 33 963 (2017)
Капитал (лв.): 8 493 571
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.01.2009 
Предмет на дейност: Пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Декларация

20.06.2014

БФБ извади Холдинг Пътища от индексите, мястото му заема Спиди Във връзка с вписване на решението за обявяване в несъстоятелност на Холдинг Пътища АД, Съветът на директорите на БФБ – София АД изважда емисията акции на холдинга от базата на индексите BGBX40 и BGTR30 и добавя емисията акции на Спиди АД. Решенията за промяна в базата на BGBX40 и BGTR30 влизат в сила от 20 юни 2014 г. Акциите на Холдинг Пътища АД поевтиняват с 60% в последната седмица до 0,03 лв. за ценна книга. Другите акции с цени под 0,10 лв. в индекса BGBX40 са тези на Енергони АД и Фонд имоти АДСИЦ. Комисията за финансов надзор е вписала увеличението на капитала със собствени средства на М+С Хидравлик АД от 13 018 400 лева на 39 055 200 лева чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени акции. Право на нови акции имат акционерите към 30 май 2014 г., тоест купувачите на акции до 28 май 2014 г. Освен това компанията разпредели и брутен дивидент от 0,55 лв. на акция. Също така Комисията за финансов надзор е отказала да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от Фючърс Кепитал АД. Одобрени са промените в устава на Премиер Фонд АДСИЦ, приети на Общо събрание на акционерите на дружеството от 05 юни 2014 г.

Българска фондова борса АД - София Комисия за финансов надзор - София Пристанище Варна ЕАД - Варна Пристанище Бургас ЕАД - Бургас Спиди АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
22.11.2018: 10 млн. лева печалба очаква пристанище Варна за 2018 г. Според...
20.12.2017: Продължава развитието на Морска гара - Варна Над 9,9 млн. тона...
29.09.2017: Китайска компания има интерес към инвестиции на пристанищата във...
26.09.2017: "Тотал Е&П България", дъщерно дружество на френската петролна...
11.05.2017: Само "Пристанище Варна" реализира печалба Две от държавните...
23.02.2017: Бившият депутат от НДСВ в 39-то Народно събрание Стефан Минков е...
18.10.2016: Стартира изработването на генерален план за пристанище...
17.09.2016: Тонове боклук от Сицилия ще се изгаря в циментов завод в...
22.08.2016: 6,55 млн. лв. е чистата печалба на "Пристанище Варна" за първото...
11.08.2016: Бизнесмени от Русия и бившите републики въртят оборот за милиони...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 861 пъти
[2016: 3 252, 2015: 258, 2014: 153, 2013: 307, 2012: 688, 2011: 586, ... ]