Кратък фирмен профил

Геопланпроект ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №215, ет. 8
тел.: 02/8567195,8562838,8565109,8567195,9555469,8562838
факс: 02/8554197
e-mail: geoplan@scopeland.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831140467
ИН по ДДС: BG831140467
Фирмено дело: 832/89
Брой служители: 28 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 (2016)
Оборот (хил. лв.): 646 (2016)
ДМА (хил. лв.): 133 (2016)
Капитал (лв.): 68 298
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Справки към финансовия отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2017 г
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2017 г.
 Отчет за собствен капитал към 30.06.2017 г.
 Пояснителни бележки за дейността

18.12.2014

Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата прехвърли на община Русе имотите и терена на летището в с. Щръклево, реши по време на днешното си заседание Министерският съвет. На общината се прехвърлят и дяловете на държавата от капитала на "Летище Русе" ЕООД. По този начин ще се създадат условия летището да стане общинска собственост, каквото е желанието на местната общественост, посочват от пресцентъра на кабинета. Местоположението на летището е стратегическо за Русе с възможността за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари. При възстановяване на дейността му ще бъдат създадени и допълнителни работни места, аргументират своето решение министрите. В момента летището не е действащо, като от 2007 г. са обявявани три процедури за предоставянето му на концесия. Концесионер обаче не е намерен, защото никой не е подал оферти по процедурата. С друго свое решение правителството одобри проекта на договор с община Русе за финансиране на елементи от публичната инфраструктура. По Закона за насърчаване на инвестициите се отпускат 102 хил. лв. за реконструкция на пътно кръстовище в Индустриален парк Русе. Средствата ще бъдат използвани за ремонт на тротоарите и изграждане на мрежа за отводняване. Междувременно правителството определи министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в четири предприятия. Това са "Геопланпроект" ЕАД, "Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, "Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)" ЕООД и "Проинвекс" ЕООД. Досега това е било във функциите на министъра на инвестиционното проектиране, но то вече е закрито и функциите му се поемат от МРРБ.

Геопланпроект ЕАД - София Камара на професионалните оценители - София Министерство на икономиката - София 
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.10.2015: Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48...
01.10.2015: Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за...
06.04.2015: Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата...
18.12.2014: Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата...
15.04.2011: Инвестиционният интерес в община Велико Търново започва да се...
27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 236 пъти
[2016: 1 034, 2015: 49, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 13, ... ]