Кратък фирмен профил

Пристанище Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
пл. Славейков 1
тел.: 052/692232,632166,602191
факс: 052/632953
e-mail: headoffice@port-varna.bg
WEB-site: http://www.port-varna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061301
ИН по ДДС: BG103061301
Фирмено дело: 2107/96
Брой служители: 1569 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 11 170 (2017)
Оборот (хил. лв.): 72 476 (2017)
ДМА (хил. лв.): 33 963 (2017)
Капитал (лв.): 8 493 571
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.01.2009 
Предмет на дейност: Пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Декларация

19.03.2015

Порт Варна бди над контейнерите „Пристанище Варна" ЕАД се включи в изпълнението на проект „Securing Transit Containers" (SETRACON). Той се финансира от Европейската комисия чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007–2013" и с национални средства. Бенефициент по проекта е Солунският технологичен институт „Александър", а партньори са "Пристанище Варна", порт Александруполис и Националният морски университет в Одеса. Общата стойност на проекта е 532 785 евро, 90% от които са от ЕС. Целта на проекта е гарантиране сигурността на пломбираните контейнери и на безопасното им транспортиране между отделните пристанища. Очаква се проектът да подобри управлението и сигурността на контейнерните превози и да се задълбочи сътрудничеството в Черно и Егейско море. Проектът включва изпълнението на четири групи дейности, сред които е и разработването на електронно приложение за проследяване на движението на контейнерите в реално време. Представители на "Пристанище Варна" неотдавна посетиха порт Александруполис, където експертите от двата порта стиковаха конкретните задачи за изпълнение на проекта.

Камара на професионалните оценители - София Пристанище Варна ЕАД - Варна Министерство на икономиката - София 
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
22.11.2018: 10 млн. лева печалба очаква пристанище Варна за 2018 г. Според...
20.12.2017: Продължава развитието на Морска гара - Варна Над 9,9 млн. тона...
29.09.2017: Китайска компания има интерес към инвестиции на пристанищата във...
26.09.2017: "Тотал Е&П България", дъщерно дружество на френската петролна...
11.05.2017: Само "Пристанище Варна" реализира печалба Две от държавните...
23.02.2017: Бившият депутат от НДСВ в 39-то Народно събрание Стефан Минков е...
18.10.2016: Стартира изработването на генерален план за пристанище...
17.09.2016: Тонове боклук от Сицилия ще се изгаря в циментов завод в...
22.08.2016: 6,55 млн. лв. е чистата печалба на "Пристанище Варна" за първото...
11.08.2016: Бизнесмени от Русия и бившите републики въртят оборот за милиони...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 658 пъти
[2016: 3 049, 2015: 258, 2014: 153, 2013: 307, 2012: 688, 2011: 586, ... ]