Кратък фирмен профил

Геопланпроект ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №215, ет. 8
тел.: 02/8567195,8562838,8565109,8567195,9555469,8562838
факс: 02/8554197
e-mail: geoplan@scopeland.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831140467
ИН по ДДС: BG831140467
Фирмено дело: 832/89
Брой служители: 28 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 (2016)
Оборот (хил. лв.): 646 (2016)
ДМА (хил. лв.): 133 (2016)
Капитал (лв.): 68 298
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Справки към финансовия отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2017 г
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2017 г.
 Отчет за собствен капитал към 30.06.2017 г.
 Пояснителни бележки за дейността

06.04.2015

Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата ограда до Турция. Парадоксът се дължи на решението на правителството да възложи на три областни управи да строят поотделно новата ограда, която минава и през трите области. За разлика от кабинета "Орешарски" правителството на Борисов е решило да не залага само на един проектант за допълнителните 131 км. Засега е ясно името само на една от избраните фирми. Това е софийската "Геопланпроект", съобщиха от областната управа в Хасково. С нея вече е сключен договор, който я задължава за един месец, считано от 1 април, да бъде завършено проектирането. В изпълнение на заданието ще бъдат включени и проектанти от област Хасково. Частта от оградата, която е в областта, е с дължина 33.6 км - почти колкото построената досега. Според областната управа реалното строителство ще започне в началото на май, а прогнозите са да завърши през юни. По всяка вероятност фирмите, които ще извършват строителството, ще бъдат повече от една за по-голяма експедитивност, допълват от областната управа. Не с такъв напредък мога да се похвалят областните управители на Ямбол и Бургас. От крайморския град обясниха, че заради наводнения е труднодостъпна местността, която трябва да се заснеме. Там тепърва престои избор на проектант. От обясненията на администрацията не стана ясно дали вече има избрана фирма. "Съгласно утвърдено задание на МВР в момента тече етап проектиране на обекта. Срокът за изпълнение е 20 работни дни", се посочва в писмен отговор на запитване на "Сега". Засега не е ясно с колко ще се оскъпи проектът заради избора на трима отделни проектанти за едно и също съоръжение. Не е ясно и как ще бъдат съгласувани трите проекта, така че да не се получи разминаване между отделните участъци. До този момент от правителството и МВР не дават информация колко ще струва всичко. Единствено известно е, че сумата започва от 90 млн. лв.

Геопланпроект ЕАД - София Министерство на вътрешните работи - София 
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.10.2015: Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48...
01.10.2015: Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за...
06.04.2015: Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата...
18.12.2014: Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата...
15.04.2011: Инвестиционният интерес в община Велико Търново започва да се...
27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 147 пъти
[2016: 945, 2015: 49, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 13, ... ]