Кратък фирмен профил

Грийн форест проджект АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Нестор Абаджиев 37
тел.: 032/606350
факс: 032/606371
e-mail: office@greenforestproject.com
WEB-site: http://www.greenforestproject.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201418442
ИН по ДДС: BG201418442
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 22 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -2 691 (2016)
Оборот (хил. лв.): 6 365 (2016)
ДМА (хил. лв.): 32 957 (2016)
Капитал (лв.): 13 062 672
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и екплоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Междинен доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 32а, ал.1, т.5 и чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

17.11.2015

Втори опит централата на биомаса в Етрополе да заработи Централата на биомаса в Етрополе, собственост на фирмата Грийн форест проджект, свързана с Белла България, все пак може да заработи. Съоръжението беше изградено през 2012 г., но функционира само няколко месеца, тъй като се оказа, че сериозно обгазява града. Сега собствениците на централата са решили да направят повторен опит за пускането й. За целта е обявено ново инвестиционно намерение, което предвижда преустройство и реконструкция на технологичното съоръжение. Реконструкцията предвижда производството на електроенергия от селскостопански продукти. Новото инвестиционно намерение на Грийн форест проджект датира от лятото на тази година. Суровината, която ще се използва, е растителна биомаса от различни видове селскостопански остатъци, както и отпадъци от производството на бира. Става въпрос за суровина от 90 хил. тона годишно, след чието преработване ще остават 75 хил. тона течен тор, които могат да се използват за директно наторяване или да се съхраняват в изградени за тази цел силози. Модификацията на централата предвижда използването на 70% от капацитета на 5-мегаватовото съоръжение. Строежът на централата ще се извършва от италианската фирма Соларфотоника.

Грийн форест проджект АД - Пловдив Белла България АД - София Министерство на икономиката - София 
 

08.03.2016: Ковачки влиза в енергийния боклук Докато "Топлофикация София"...
19.01.2016: Малко централи на биомаса хванаха последните високи цени Само...
18.11.2015: Кой ще представлява бизнеса в новия енергиен фонд Ден след...
17.11.2015: Втори опит централата на биомаса в Етрополе да...
17.08.2012: Ръководството на Община Етрополе от началото на управлението си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати