Кратък фирмен профил

Грийн форест проджект АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Нестор Абаджиев 37
тел.: 032/606350
факс: 032/606371
e-mail: office@greenforestproject.com
WEB-site: http://www.greenforestproject.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201418442
ИН по ДДС: BG201418442
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 22 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -2 691 (2016)
Оборот (хил. лв.): 6 365 (2016)
ДМА (хил. лв.): 32 957 (2016)
Капитал (лв.): 13 062 672
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и екплоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Междинен доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 32а, ал.1, т.5 и чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

18.11.2015

Кой ще представлява бизнеса в новия енергиен фонд Ден след като министерство на енергетиката публикува правилата, по които ще се избират членовете и председател на фонд "Сигурност на електроенергийната система", асоциациите на производителите на възобновяема и на конвенционална енергия започнаха усилени разговори за възможните номинации. Според правилата асоциациите от сектора могат да излъчат двама кандидати, които да станат част от управлението на фонда. Останалите трима ще бъдат избрани от министерствата на енергетиката, финансите и екологията. Срокът за номинации е 23 ноември – седем дни след като правилата бяха обявени. Едно от имената, предложени още през лятото от асоциация "Хидроенергия", е на бившия депутат от БСП Петър Курумбашев, споделиха източници на "Капитал Daily". Той е известен с бизнеса си във водноелектрически централи. Според търговския регистър Курумбашев е управител на фирмата "КИД 2228", която в края на 2014 г. получи разрешение от енергийния регулатор да купи ВЕЦ "Жребчево" от "Петрол". Пак според регистъра той е и в съвета на директорите на "Грийн форест проджект". Компанията е свързана с "Белла България" и един от най-големите инвеститори в страната в централи на биомаса. Курумбашев не пожела да коментира въпроса с номинацията си за "Капитал Daily". Асоциация "Хидроенергия" вероятно ще излъчи още един кандидат - съпредседателя на асоциацията Пламен Дилков. От Българската соларна асоциация, която обединява част от малките производители на слънчева енергия, казаха, че биха подкрепили неговата номинация. Дилков е управител на каскада "Среден Искър", която обединява малки водноелектрически централи по река "Искър" и е зам.-председател на сдружението "Конфиндустрия България", което обединява интересите на италианския бизнес в България. Дилков не беше открит за коментар. От Българската ветроенергийна асоциация вероятно ще застанат зад Георги Петков - изп. директор на "Калиакра уинд пауър" и собственик на "Инос-1", която изгради парка съвместно с японската "Мицубиши". Свой кандидат ще има и Българската фотоволтаична асоциация - най-голямата във ВЕИ сектора. Засега те предпочитат да не оповестяват името му, но той ще получи подкрепата и на Асоциацията на производителите на екологична енергия пък. От топлофикационния сектор коментираха, че все още не са определили своя номинация, но че най-лесната кандидатура би била на техния председател Илия Николаев, изп. директор на "Топлофикация Бургас". Представители от сектора също така коментираха, че най-удачният избор за председател на фонда би бил министърът на енергетиката Теменужка Петкова като гарант за правилното управление на средствата. Фонд "Сигурност на електроенергийната система" бе създаден през август с промени в Закона за енергетиката. В него ще се събират по 5% от приходите от продажбата на електроенергия и на националните квоти за вредни емисии. Средствата ще се използват за покриване на разходите на НЕК за задължението й да изкупува енергията по преференциални цени и дългосрочните договори. Фондът ще има 5 членове. Двама от тях ще са представители на бизнеса. Останалите ще бъдат излъчени от трите министерства. Правилата предвиждат производителите на енергия да могат да предлагат и свои кандидати като самостоятелни юридически лица. Класиран ще бъде за този, който е получил подкрепа от най-много централи. Предимство обаче ще имат предложенията, които са подкрепени от асоциации на производители на електроенергия.

Грийн форест проджект АД - Пловдив Белла България АД - София Калиакра уинд пауър АД - София КИД 2228 ЕООД - София Национална електрическа компания ЕАД - София Министерство на икономиката - София Петрол България АД - София Топлофикация Бургас ЕАД - Бургас 
 

08.03.2016: Ковачки влиза в енергийния боклук Докато "Топлофикация София"...
19.01.2016: Малко централи на биомаса хванаха последните високи цени Само...
18.11.2015: Кой ще представлява бизнеса в новия енергиен фонд Ден след...
17.11.2015: Втори опит централата на биомаса в Етрополе да...
17.08.2012: Ръководството на Община Етрополе от началото на управлението си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати