Кратък фирмен профил

Сити Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучър 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175264350
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2017 
Предмет на дейност: Ивестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/сокюризация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

02.08.2016

Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Съветът на директорите на Сити...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
04.04.2018: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
06.02.2018: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
01.11.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
28.07.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
29.06.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) На проведено редовно ОСА от...
22.05.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) В БФБ-София АД са постъпили...
02.05.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
02.05.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Междинният финансов отчет на...
04.04.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
31.01.2017: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 473 пъти
[2016: 348, 2015: 235, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 667, 2011: 252, ... ]