Кратък фирмен профил

Дженерали застраховане АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Княз Александър Дондуков 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030269049
Капитал (лв.): 47 307 180
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.09.2019 
Предмет на дейност: дружеството е застраховател ЗАСТРАХОВАНЕ. Дружеството сключва следните видове застраховки: Застраховка „Злополука”; Застраховка „Заболяване”; „Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства”; Застраховка „Релсови превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”; „Застраховка на плавателни съдове”; „Застраховка на товари по време на превоз”; Застраховка „Пожар и природни бедствия”; Застраховка „Щети на имущество”; Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство”; Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”; Застраховка „Обща гражданска отговорност”; Застраховка „Помощ при пътуване”; Застраховка „Pазни финансови загуби”; „Застраховка на гаранции”; „Застраховка на кредити”; Застраховка „Правни разноски”; Застраховка „Летателни апарати” и Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати”. Дружеството може да извършва и активно презастраховане по видовете застраховки и съответните рискове, за които е получило лиценз за застраховане. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения ред.
 

17.08.2016

Застрахователните компании с 6,4% годишен ръст на брутните...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
04.09.2019: „Дженерали“ стартира проект за дигитализация в партньорство със...
21.06.2019: Koнcтaнтин Beлeв, изпълнитeлeн диpe?тop нa ЗAД "Apмeeц", e...
06.06.2018: Алианц и УниКредит стават стратегически банково-застрахователни...
19.03.2018: Generali отчита рекордни резултати през 2017 г. Консолидираната...
06.10.2016: ДЗИ, Дженерали и Алианц спечелиха наградите „Застрахователи на...
21.09.2016: Най-големите 7 компании в общото застраховане у нас държат 74.2...
15.09.2016: Общото застраховане продаде полици за близо 803 милиона през...
17.08.2016: Застрахователните компании с 6,4% годишен ръст на брутните...
21.03.2016: Печалбата на общо- застрахователните компании скача над 4 пъти...
13.01.2016: Застрахователите „Дженерали България” и „Виктория” вече са една...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 866 пъти
[2016: 788, 2015: 180, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 459, 2011: 315, ... ]