Кратък фирмен профил

Юнион Хидро ООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30-32, ет. 7
WEB-site: http://www.uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201850690
ИН по ДДС: BG201850690
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 13 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 826 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 325 (2016)
ДМА (хил. лв.): 10 226 (2016)
Капитал (лв.): 7 301 800
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, производство и пренос на електроенергия, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционнна и превозна дейност, складова, лицензионна дейност, и такава по осъществяване на стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или експлоатация, посреднически сделки и други сделки не забранени със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Юнион Хидро ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.
 Придружително писмо

02.02.2017

ЮНИОН ХИДРО ООД МВЕЦ” Славова” се намира на 7км. от гр.Благоевград. Въведенa е в експлоатация през 2010г. Водно електрическата централа се състой от водохващане на р.Славова, от което тръгва вкопан стоманен напорен тръбопровод с диаметър 700мм и дължина 3500м. В сградата е монтирана една тип Пелтон турбина, от която отработената вода се изпуска директно в шахтата на 6 централа от каскада „Благоевградска Бистрица”. Параметрите на централата са: Турбина Пелтон с мощност Р=1775kW, производство на „Вапцаров”-гр.Плевен Генератор на „ЕЛПРОМ ЗЕМ”АД Нетен напор Н=261м Водно количество Q=0,770м3/сек МВЕЦ ”Койнаре” се намира в с.Койнаре, общ.Червен бряг. Въведен е в експлоатация през 1947г. Водно електрическата централа се състой от водохващане изградено на р.Искър, от него тръгва бетонов канал оразмерен за 32м2 с дължина 4800м. В сградата са монтирани три броя еднакви турбини тип Каплан, които отработената вода я изпускат в отвеждащ канал до р.Искър. Параметрите на централата са: Три броя турбини Каплан с обща мощност Р=1500kW произведени в Чехия. Нетен напор Н=6,35м Водно количество Q=32,000м3/сек

Юнион Хидро ООД - София 
 

02.02.2017: ЮНИОН ХИДРО ООД МВЕЦ” Славова” се намира на 7км. от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати