Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 551 960
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2017  Предстоящо - 30.05.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 

11.09.2017

БФБ-София уведомява, че поради допусната грешка в алгоритъма,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
18.04.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В БФБ-София АД са...
18.04.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
28.03.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
27.03.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
27.03.2018: Индустриален Капитал Холдинг увеличава годишната си нетна...
23.02.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
31.01.2018: Производителят на кабели "Емка" се завърна към...
25.01.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
05.12.2017: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
23.11.2017: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 404 пъти
[2016: 723, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]