Кратък фирмен профил

Сила Холдинг АД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112100237
Капитал (лв.): 36 852 997
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
28.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.11.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Във връзка с настъпване на...
22.11.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ АД е постъпил доклад...
20.09.2018: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) В БФБ АД са...
22.08.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ АД е постъпил доклад...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
04.07.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Във връзка с настъпване на...
18.05.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 666 пъти
[2016: 596, 2015: 242, 2014: 167, 2013: 335, 2012: 667, 2011: 403, ... ]