Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 5 235 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.04.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 

05.12.2017

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 59   стр.    
19.04.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
04.04.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ-София АД са постъпили...
03.04.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна публикува...
03.04.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
02.04.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
02.04.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ-София АД са постъпили...
20.03.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) На проведено извънредно ОСА от...
16.03.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
12.03.2018: "Трейс груп холд" и "Холдинг Варна" влизат в Sofix Фондовата...
09.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 167 пъти
[2016: 757, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]