Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 707 470
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
17.10.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Уведомление за...
16.10.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Публикувани...
09.10.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
20.08.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
18.07.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
11.07.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Уведомление от...
28.06.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На проведено...
28.06.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На проведено на...
27.06.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На проведено на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 563 пъти
[2016: 882, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]