Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 20 150 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 
 


Новини

  стр. 1 / 71   стр.    
04.10.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
04.10.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
20.08.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
17.08.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Дружеството...
07.08.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Резюме на...
26.07.2018: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 27.07.2018 г. /петък/ е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 741 пъти
[2016: 1 039, 2015: 481, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 1 121, 2011: 688, ... ]