Кратък фирмен профил

Инвестиционна компания Галата АД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул. Георги Стаматов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202780647
Капитал (лв.): 68 571 234
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 12.07.2018 
Предмет на дейност: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и международен туризъм и туроператорска дейност, след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
12.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
31.10.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Инвестиционна...
12.09.2018: III. Преразглеждане на базата на BG REIT Не се извършва...
31.07.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Инвестиционна...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
16.07.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) На проведено...
29.06.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Поради липса на...
16.05.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Инвестиционна...
16.05.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) В БФБ-София АД са...
02.05.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Инвестиционна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 524 пъти
[2016: 611, 2015: 196, 2014: 141, 2013: 283, 2012: 672, 2011: 252, ... ]