Кратък фирмен профил

Билборд АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България No 1 НДК, бл. ниско тяло, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130472125
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 

15.05.2019

Билборд АД-София (5BP) В БФБ АД са постъпили материали за...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
29.08.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
31.07.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
05.07.2019: Билборд АД-София (5BP) Във връзка с решението за промяна на...
02.07.2019: Билборд АД-София (5BP) Уведомление за продажба на дялове от...
01.07.2019: Билборд АД-София (5BP) Уведомление относно решенията, приети от...
01.07.2019: Билборд АД-София (5BP) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019...
31.05.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
21.05.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи копие от...
15.05.2019: Билборд АД-София (5BP) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 704 пъти
[2016: 1 256, 2015: 479, 2014: 314, 2013: 628, 2012: 1 274, 2011: 757, ... ]