Кратък фирмен профил

Старком холдинг АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610851
Капитал (лв.): 66 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон и при спазване на специалния ред за нейното извършване.
 

03.06.2019

Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
30.08.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
30.08.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
01.08.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
03.06.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
03.06.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
30.05.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
20.05.2019: “Еврохолд” - екслузивният купувач на ЧЕЗ у нас, с бизнес в 12...
15.05.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
15.05.2019: Старком Холдинг АД- Етрополе (S28H) В БФБ АД е постъпило...
15.05.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 73, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 945 пъти
[2016: 814, 2015: 170, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 532, 2011: 76, ... ]