Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2019  Предстоящо - 17.12.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 

17.06.2019

Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 139   стр.    
20.11.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Междинен консолидиран...
20.11.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
19.11.2019: КЗК глоби с 65 хил. лв. "Агрия груп холдинг" за покупка на...
18.11.2019: "Софарма" увеличи дела си в лекарствения бизнес в...
18.11.2019: Софарма“ АД свиква извънредно общо събрание за гласуване на...
15.11.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) В БФБ АД са постъпили...
15.11.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
11.11.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
05.11.2019: Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019 г., с...
11.10.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 445 пъти
[2016: 1 985, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]