Кратък фирмен профил

Динев ЕООД - Казичене [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Казичене, 1532
Околовръстен път 414 (до разклона на с. Казичене)
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121096446
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.01.2019 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия на едро и дребно, специфични външноикономически операции; хотелиерство, ресторантьорство, заведения за обществено хранене, отдих и развлечения; вътрешен и международен туризъм; транспортна и спедиторска, издателска, рекламна, маркетингова, брокерска, дилърска и сервизна дейност; производство и реализация на стоки и услуги; посредничество, представителство и агентство; охрана на физически и юридически лица и обекти и друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

22.02.1993

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
[Абонамент за BEIS]

 

19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.05.2007: "Иморент" разширява инвестициите си в имоти у нас. Австрийското...
17.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.02.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 281 пъти
[2016: 135, 2015: 12, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 74, 2011: 4, ... ]