Contact Us Заявка за рекламно представяне
Проформа-фактура за рекламно представяне на фирма в BEIS.

Данни за фактурата

Фирма:
Адрес:
Булстат:
ИН по ДДС:
МОЛ:
e-mail:
Лице за контакти:
Бележки:
Моля отбележете адрес за изпращане на оригинална фактура, ако е различен от този по регистрация и лице за контакти във връзка с тази проформа
Рекламен пакет BEIS

УслугаБройЕд. цена
Избирам ПЪЛЕН РЕКЛАМЕН ПАКЕТ за срок от 1 година от датата на плащане.
  Абонаментът включва:
 • Рекламно текстово представяне на фирмата
 • Лого на фирмата
 • Представяне на до 10 продукта с текст и снимка
 • Промоционално представяне на избрани продукти в BEIS - до 30 дни
 • Откриване на контактни данни за фирмата
Желая да бъде открит за свободен достъп до пълния профил на фирмата в BEIS, вкл. фин. данни
1 г.180.00 лв.
Избирам ОБИКНОВЕН РЕКЛАМЕН ПАКЕТ за срок от 1 година от датата на плащане.
  Абонаментът включва:
 • Рекламно текстово представяне на фирмата
 • Лого на фирмата
 • Откриване на контактни данни за фирмата
1 г.60.00 лв.
Цените са с вкл. ДДС