Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) На 23.05.2017 г. в Търговския регистър е вписвано... още
 Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени... още
 ИХБ Електрик АД-София (55E) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ИХБ... още
 София Хотел Балкан АД-София (3ZB) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на... още
 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM) На проведено на 26.05.2017 год. редовно ОСА на ТЕЦ Марица 3... още
 Интерскай АД-Лесново (N0K) Интерскай АД-Лесново представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
29.05: Валор Пропъртис АДСИЦ - София
29.05: Авионамс АД - Пловдив
29.05: Арбанаси 2000 АД - Велико Търново
29.05: Акрукс инвестмънт АД - София
29.05: Биоинвест АД - София
29.05: Бор Ин АД - Пловдив
29.05: Голд Инвестмънт Груп АД - София
29.05: Асансьорни монтажи АД - София
29.05: БСТ Тръст АД - Пловдив
29.05: Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2016
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  30.05: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
01.06: Ден на детето
06.06: 138 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 28 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 9 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
25.06: НСИ отбелязва 137 години от създаването на първата статистическа институция в България
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 20 г. Валутен борд в България
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Екобулпак АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна АД - София
 Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД - София
 БГ Агро Складово стопанство ЕООД - Варна
 БДЖ Пътнически превози (БДЖ-ПП) ЕООД - София
 Парк Билд ЕООД - Варна
 Зара България ЕООД - София
 Синтерама България ЕООД - Нова Загора
 Био Фарминг ЕООД - София
 Ривал 5 ЕООД - София
 Винербергер ЕООД - София
 Тъканна Банка-Булген АД - София