Мел инвест холдинг АД-София (MELH) Мел инвест холдинг АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за... още
 Група Българска фондова борса публикува отчет на групата за трето тримесечие на 2022 година. Междинният отчет... още
 Bank of America Corp. ISIN: US0605051046 Борсов код: NCB Вид на корпоративното събитие: Дивидент Брутен... още
 СЛС Холдинг АД-София (2SLB) СЛС Холдинг АД-София представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2022 --... още
 Парк АДСИЦ-София (PARB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2022 г. от Де... още
 Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
30.11: Болкан солар АД - София
30.11: Роса АД - Попово
30.11: Роса АД - Попово
30.11: Роса АД - Попово
30.11: ЛЗ Яхтинг 1991 АД - Варна
30.11: ЛЗ Яхтинг 1991 АД - Варна
30.11: ЛЗ Яхтинг 1991 АД - Варна
30.11: Марина Груп АД - Варна
30.11: Марина Груп АД - Варна
30.11: Марина Груп АД - Варна
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.12: През 1972 г. България става 18-тата космическа държава
06.12: Никулден
08.12: Празник на българското студентство
23.12: Последен работен ден на "Капиталов пазар" за 2022 г.
24.12: Бъдни вечер
25.12: Рождество Христово
26.12: Денят на бащата
27.12: Стефанов ден
27.12: 73 години от закриването на Софийска фондова борса чрез трансформирана в отдел на БНБ
01.01: Честита Нова Година!
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София