Фирмен профил
Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София

Контакти

София, 1527
ул. Чаталджа 76, ет. 1
тел.: 02/9801086,9814567
факс: 02/9814567
e-mail: bic@bia-bg.com
WEB-site: http://www.bic.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831927223
ИН по ДДС: BG831927223
Фирмено дело: 18710/95
Брой служители: 4 (2022)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 125 (2022)
ДМА (хил. лв.): n.a.
Капитал (лв.): 11 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с бази данни
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Информационно обслужване, издателска и търговска дейност и услуги, посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 
Фирменият профил е посетен 164 902 пъти
[2024: 7 598, ... ]
Управители
Управителен съвет
 Жечко Д. Петров - Управител
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Жечко Д. Петров
Управител в
Български Институт за Външна Търговия - София - Управителен съвет (Управител)
СФБ Капиталов пазар АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Акционер в
Акционери

Съучастия

Последни новини
Последни новини (20)
 
Успешно завърши в София пролетния основен квалификационен REFA-курс, за обучение на специалисти, по оптимизация на работни системи и процеси, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД. В курса участваха представители на водещи в своите сектори предприятия от България: Фолапласт ООД, Телевик България ЕАД, Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД, Завод за оптика АД, Готмар ООД и Легия АД. Успешно завършилите обучението получиха международно признат сертификат от РЕФА-Германия. През настоящата година се навършват 100 г. от създаването на REFA Bundesverband eV, базирана в Дармщат (Германия) - водещата организация в Германия в областта на организацията на работните процеси, организацията на предприятието и развитието на бизнеса. Асоциацията е европейски лидер за професионална квалификация и консултации за оптимизиране на конкурентоспособността на икономиката, както и за условията на труд на работниците и служителите в предприятията. Следващият курс ще се проведе в София от 7 октомври 2024 г. За повече информация - на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php.
Източник: Капиталов пазар (15.04.2024)
 
Днес в София стартира пролетния основен квалификационен REFA-курс, за обучение на специалисти, по оптимизация на работни системи и процеси, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД. Обучението се провежда в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме", намиращ се на територията на ТУ - София. В курса участват представители на водещи в своите сектори предприятия от България: Фолапласт ООД, Телевик България ЕАД, Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД, Завод за оптика АД, Готмар ООД и Легия АД. Успешно завършилите обучението получават международно признат сертификат от РЕФА-Германия. През настоящата година се навършват 100 г. от създаването на REFA Bundesverband eV, базирана в Дармщат (Германия) - водещата организация в Германия в областта на организацията на работните процеси, организацията на предприятието и развитието на бизнеса. Асоциацията е европейски лидер за професионална квалификация и консултации за оптимизиране на конкурентоспособността на икономиката, както и за условията на труд на работниците и служителите в предприятията. Следващият курс ще се проведе в София от 7 октомври 2024 г. За повече информация - на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php.
Източник: Капиталов пазар (11.03.2024)
 
В края на 2022 г. УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД запазва лидерското си място в сектор "Хуманно здравеопазване и социални дейности" в България, като отчита приходи от 235 млн.лв. На следващиге места в класацията на "Информационната система на българските предприятия - BEIS ", поддържана от БИК Капиталов пазар ЕООД са: Аджибадем Сити клиник МБАЛ Tокуда ЕАД - София с приходи от 180 млн.лв, УМБАЛ-Света Марина ЕАД - Варна - 163 млн.лв, МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД - София - 148 млн.лв и УМБАЛСМ-Н.И.Пирогов ЕАД - София - 131 млн.лв. Най-големи печалби за 2022 г. отчита "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рамус" ООД - София - 18,3 млн.лв, следвана от МЦ Света София ООД - Бургас - 17,9 млн.лв, ДКЦ Пълмед ЕООД - Пловдив - 16,6 млн.лв, Аджибадем Сити клиник МБАЛ Tокуда ЕАД - София - 16,3 млн.лв и ДКЦ Софиямед ЕООД - София - 16 млн.лв. На другият полюс е финансовото представяне на болниците отчитащи най-големи загуби. Негативната класация ца 2022 г. се оглавява от УМБАЛ Александровска ЕАД - София със загуба от 8 млн.лв, УМБАЛСМ-Н.И.Пирогов ЕАД - София с - 6,8 млн.лв, МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД - София с -4,4 млн.лв, УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД - Плевен с -4,2 млн.лв и УМБАЛ Света Екатерина ЕАД - София със загуба от 3,9 млн.лв.
Източник: Капиталов пазар (14.02.2024)
 
10-те най-големи търговци в сектор търговия с химични продукти са реализирали приходи в общ размер от над 2.5 милиарда лева през 2022 г., сочат данните на "Инфопмационната система на българските предприятия", поддържана от БИК Капиталов пазар ЕООД. Най-големи приходи (над 817 млн. лв.) регистрира Афер България ЕООД - Девня, който е основен дистрибутор на продуктите на "Агрополихим" АД за продажби както на българския пазар, така и в рамките на Европейския съюз. Основният предмет на дейност на дружеството обхваща търговия на едро с азотни, фосфорни и комбинирани торове, както и с други продукти на химическата промишленост. Втори в класацията, с приходи от над 337 млн. лв. за 2022 г. се нарежда АСМ ЕООД - Монтана. Дружеството е наследник на създадената през 1997 Агрохим ЕООД. Основната дейност на компанията включва търговия с препарати за растителна защита, семена за посев и всички видове български и вносни минерални торове. АСМ търгува още със земеделска продукция и течни горива. На трета позиция, с приходи от 273 млн. лв. откриваме Евро Ферт АД - Димитровград. Компанията е търговски представител на първия торов производител у нас "Неохим" АД. А основният продукт, който предлага е амониев нитрат. Топ 10 се допълва още от 999 - Ив. Асенов ЕООД - Катуница, Еврохим Агро България ЕООД - Плевен, Балкан Полимерс ЕООД - София, Брентаг - България ЕООД - София, Агроферт ООД - Козлодуйци, Синджента България ЕООД - София и Ф + С Агро ООД - Русе.
Източник: Капиталов пазар (08.02.2024)
 
В София завърши вторият за тази година основен квалификационен REFA-курс, за обучение на специалисти, по оптимизация на работни системи и процеси, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД. В курса участват представители на водещи в своите сектори предприятия от България: Евро Геймс Технолоджи ООД, Пентакс Медикъл България ЕООД, Ингилиз груп ЕООД, Либхер - Конкрийт Технолоджи Марица ЕООД, Пирин-Текс Продакшън ЕООД, Ате Пласт ООД и KE Elektronik Mazedonien (Македония). Успешно завършилите обучението получиха международно признат сертификат от РЕФА-Германия. Следващият курс ще се проведе в София от 11 март 2024 г. За повече информация - на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php. ?
Източник: Капиталов пазар (30.11.2023)
 
Днес в София стартира вторият за тази година основен квалификационен REFA-курс, за обучение на специалисти, по оптимизация на работни системи и процеси, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД. Обучението се провежда в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме", намиращ се на територията на ТУ - София. В курса участват представители на водещи в своите сектори предприятия от България: Пирин текс ЕООД, Палфингер Продукционстехник България ЕООД, Ате Пласт ООД и др. За първи път в обучението се включват участвици и от Македония. Успешно завършилите обучението ще получават международно признат сертификат от РЕФА-Германия. Следващият курс ще се проведе в София от 11 март 2024 г. За повече информация - на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php.
Източник: Капиталов пазар (30.10.2023)
 
БИК Капиталов пазар ЕООД предлага на своята страница http://beis.bia-bg.com/index.php?p=generalmeeting нова безплатна информационна услуга - "Предстоящи общи събрания на българските акционерни дружества". Осигурен е донамичен достъп до информация за предстоящите в следващите 7 дни общи събрания, както и сведение за важни решения, включени в дневния им ред, като: промени в наименованието, устава, капитала, органите за управление, състоянието на дружеството и др. Информацията е полезна за акционери, инвеститори, партньори, конкуренти и др. По-подробна информация за абонамент за ползване на пълния пакет услуги, можете да намерете тук - http://beis.bia-bg.com/index.php?p=fmsubs
Източник: Капиталов пазар (06.07.2023)
 
Професионалното обучение и консултирането са от съществено значение за развитието и постигането на успех в съвременния глобален и динамичен бизнес. През последните 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД пое задължението и отговорността да представлява РЕФА-Германия в областта на професионалното обучение и консултиране в България. С проведените през този период повече от 30 базови курсове и обучени над 350 специалисти, имаме оправданото самочувствие и опит, че дадох значим отпечатък за успешното развитие на съвременната българска индустрия. Обученията бяха проведени от лицензирани преподаватели на РЕФА в различни градове в страната (София, Стара Загора, Плевен, Гоце Делчев, Червен бряг, Пловдив, Ямбол и Пазарджик), което позволи на много специалисти от различни региони и от различни бизнеси, да вземат участие в обученията и да се възползват от полезните знания и придобитите практически умения. Федералния съюз – REFA (Сдружение за организация на труда и за развитие на предприятието - Германия) е световноизвестен и признат лидер, специализиран в управлението на процеси и повишаването на работната продуктивност, като разработва иновативни методи и инструменти, които помагат на фирмите да постигнат по-голяма ефективност и успех в работата си. REFA е сред най-големите частни образователни и преквалификационни институции в Европа в областта на проучването на работните процеси и организацията на производството. REFA се концентрира върху цялата верига за създаване на стойност в дадено производствено предприятие. Така методологията на REFA се занимава със всички области на: Промишлен инженеринг; Управлението на работното време; Системите за трудово заплащане; Планирането и управлението; Системите за управление на качеството; Логистиката (маркетинг, производство и доставки), Калкулацията на разходите; Икономическата и техническа обработка на данните и тяхното управление; Развитие на персонала и производствената организация и т.н. Съвместната работа на БИК с РЕФА позволи на българските специалисти и производствените предприятия да се възползват от тези ценни знания изведени от практиката на водещите компании в Европа, като ги приложат в своите сфери на дейност. REFA-обученията, предлагани от БИК в България, обхващат широк спектър от теми и познания, които предоставят конкретни знания и умения и могат да бъдат незабавно приложени в работата. Информативни и практически ориентирани, те се насочват към потребностите и предизвикателствата на съвременната бизнес среда. Основа цел на всяко обучение е: представяне на методи и начини за оптимизиране ефективността на фирменото управление; повишаване на квалификацията на участващите в курса; получаване на знания за самостоятелно проектиране и оптимизиране на работните процеси; усъвършенстване на уменията за ръководство и организиране на работни групи. Огромно предимство и полза за всеки участник в обученията е придобиването на познания за: начините за нормиране на работното време; подходите за изготвяне на документация за определяне на изискванията към работниците и тяхната мотивация; организация на работното място – антропометрия и работни средства; методите за диференциране и организация на заплащането; методите за изчисляване на разходите. Директната полза за предприятието е възможността да получат обучени екипи от завършили обучението, които практически да спомогнат за: постигане ефективна и ефикасна организация на производствения процес; постигане на ергономично и ефикасно формиране на труда; обективно и точно нормиране на труда; системна разработка и внедряване на нови трудови структури, като напр. работа в групи и др. С по-подробни детайли за самото обучение за проучване на възможностите и условията да се присъедините за изграждането на по-продуктивна и успешна бизнес среда можете да се запознаете на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php. Предстоящото обучение, за което все още могат да се запишат кандидати за участие ще се проведе в София от 30 октомври до 29 ноември 2023 година и е отлична възможност за българските предприемачи, експерти и специалисти да разширят познанията и практическите си умения, свързани с РЕФА и процесния подход. БИК Капиталов пазар ЕООД предлага и професионално консултиране, свързано с методите и инструментите на РЕФА. Екипът от експерти предоставя качествени консултации и подкрепа на фирми, които искат да внедрят продуктивния подход и да подобрят своята работа. Персонализираните консултации се фокусират върху нуждите на всяка организация, помагайки им да постигнат оптимални резултати и успешно развитие. За тези 20 години БИК и РЕФА се превърнаха в стожер в областта на професионалното обучение и консултиране в България. Със своите обучения, консултации и сътрудничество с РЕФА, БИК подпомага бизнес средата в стремежа й към повишаване на ефективността и постигането на оптимални резултати. Специални благодарности към целия екип от лицензирани преподаватели, които продължават да правят възможно това обучение за България: проф. Марин Маринов, Мариян Терзийски, Дамян Станев, Антон Петров и всички онези, което дадоха своя принос през годините: Лучия Илиева, Пенка Спасова, инж. Христо Дюлгеров, А тези, които избраха, довериха се и възложиха на БИК Капиталов пазар ЕООД тази отговорна дейност са хора, които спечелиха завинаги нашата признателност: инж. Тошо Киров и разбира се, тогавашния Председател на Българска стопанска камара – Божидар Данев. Благодарим ви и продължаваме напред! Жечко Димитров – Управител на БИК Капиталов пазар ЕООД
Източник: Капиталов пазар (22.05.2023)
 
Успешно в гр. София завърши Част 2 "Управление на производствени данни" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Курсистите придобиха знания и умения в областите на изследване на работните процеси и фирмената организация с акцент върху управление на производството, нормиране на труда, използването на информация, определянето на изисквания и принципите на възнаграждение. Участваха 14 курсисти - специалисти от 6 водещи български фирми: Пентакс Медикъл България ЕООД, МД Електроник ЕООД, Планзее МВ ЕООД, Евро Геймс Технолоджи ООД, Хоризонт - Иванов ЕООД и Амер Спортс България ЕООД. Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат. Следващия курс по РЕФА ще започне на 29 октомври 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Други (10.04.2023)
 
Успешно в София завърши Част 1 - "Организация на работни системи и процеси" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Основния акцент в тази част от обучението е върху организацията на работните системи, ергономията, производствените данни и процеси, необходими знания за успешното управление на фирмената информация, калкулация на разходите и управление на качеството. Участват 14 курсисти - специалисти от 6 водещи български фирми: Пентакс Медикъл България ЕООД, МД Електроник ЕООД, Планзее МВ ЕООД, Евро Геймс Технолоджи ООД, Хоризонт - Иванов ЕООД и Амер Спортс България ЕООД.Обучението продължава с част 2 "Управление на производствени данни" на 27.03.2023 г. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 30 октомври 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Капиталов пазар (20.03.2023)
 
В гр. София завърши завърши успешно Част 2 - "Управление на производствените данни" от основния квалификационeн REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Втората част на обучението участниците придобиват знания, необходими за разбиране на взаимовръзката между елементите на работната система и тяхното описание, за систематизиране на данни, за тяхната оценка и за анализиране на работните системи от гледна точка на системата на трудовото заплащане. В обучението участваха специалисти от "Палфингер Продукционтехник България ЕООД, Елика Ярд ЕООД, Елика Процесинг ЕООД, Бизнес едн Технолоджи Иновейшънс ЕООД, СЕ Борднетце България ЕООД, Вегман Аутомотив България ЕООД и Алианс Принт ЕООД, които получиха РЕФА-сертификати, издадени от РЕФА-Германия. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 6 март 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Други (07.11.2022)
 
Успешно в София завърши Част 1 - "Организация на работни системи и процеси" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Основния акцент в тази част от обучението е върху организацията на работните системи, ергономията, производствените данни и процеси, необходими знания за успешното управление на фирмената информация, калкулация на разходите и управление на качеството. Обучението продължава на 24.10.2022 с Част 2 - Управление на производствени данни. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 6 март 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Капиталов пазар (17.10.2022)
 
Днес в София стартира основния квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси", който ще се проведе от 3.10 до 04.11.2022 г. Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат. Обучението се организира от БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара - изключителни представители на РЕФА-Германия. В обучението участват представители на "Палфингер Продукционстехник България", Планзее МВ ЕООД, Алеанс принт ООД, Елика Ярд ООД, Елика процесинг ООД, Бизнес енд ТЕхноложи Иновейшънс ЕООД, СЕ Борднетце - България ЕООД, Вегманн Аутомотив България ЕООД и Естер СПС ЕООД. БИК Капиталов пазар ЕООД съобщава за всички заинтересувани от обучението, че следващият РЕФА-курс ще се проведе през март-април 2023 г. Повече информация за обучението на адрес www.refa.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (03.10.2022)
 
В София завърши основен квалификационен REFA-курс На 08 април 2022 година, в град София успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия: Ате пласт ООД, ВОСС Аутомотив България ЕООД, Граммер АД, Ханон Системс Пловдив ЕООД и Шнайдер Електрик България ЕООД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (12.04.2022)
 
Има достатъчно гориво за няколко години работа на блоковете на АЕЦ "Козлодуй" без никакви доставки По информация на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) има достатъчно гориво за няколко години работа на блоковете на АЕЦ "Козлодуй" без никакви доставки. Това каза председателят на АЯР Цанко Бачийски. Той посочи, че пети блок може да работи спокойно още две години без всякакви доставки, а шести блок още повече. По отношение на отработеното гориво не е сега моментът да се изнася гориво за преработка, добави Бачийски. Стратегията на АЯР е отработеното гориво да бъде изпращано за преработка. "Не е критично. Има достатъчно място в хранилището за отработено гориво, така че блоковете да работят безпрепятствено", допълни той. По думите на Бачийски до 2032-2033 г. няма никакъв проблем с отработеното гориво. Няма никакви притеснения и за доставките на свежо гориво, изтъкна председателят на АЯР. "Това е едно от предимствата на ядрената енергетика - че тя е наистина независима. Виждате, газът всеки момент може да бъде спрян, настана паника. Някой да е чул нещо, че ще спре АЕЦ-ът? Не, и няма и да спре", заяви още Бачийски.
Източник: БТА (07.03.2022)
 
Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05 октомври до 28 ноември 2020 година, в град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (20.07.2021)
 
В София завърши основен квалификационен REFA-курс На 11 юни 2021 година, в град София успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия: Палфингер Продукционстехник България ЕООД, Бадер България КД, Завод за оптика АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД, Граммер АД, Монбат АД, Илинден ЕООД и Старт АД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (14.06.2021)
 
Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05 октомври до 28 ноември 2020 година, в град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (01.12.2020)
 
КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ за ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР ) очаквано утвърди по-високата цена на природния газ за ноември, предложена от „Булгаргаз“. Регулаторът е приел цена от 28.21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за този месец при 24.72 лв./MWh през октомври. Одобрената цена е тази, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“. КЕВР е взела предвид и постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за месец октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени, категорични са от регулатора. В утвърдената цена на природния газ от 28.21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
Източник: economy.bg (02.11.2020)
 
Успешно приключи организирания от Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД курс за обучение на 7 преподаватели по програмата на REFA (Германия). Получилите международнопризнат сертификат преподаватели придобиват правото да провеждат на територията на България обучения по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA 2.0. Обучението се проведе в периода 29.07-17.09.2019 г.
Източник: Капиталов пазар (18.09.2019)