Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 30.11.2022

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 30.11.2022

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия