Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 28.09.2023

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 28.09.2023

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия