Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 24.09.2020;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 BPY : Браво пропърти фонд АДСИЦ - София
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 BOHB : Би Джи Ай Груп АД - София
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 BPT : Български фонд за дялово инвестиране АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 5ERB : И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4KS : Котлостроене АД - София  Член на БСК
 4IC : Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 6R1 : Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
 5CQ : Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 6P1 : Пълдин Холдинг АД - Пловдив
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 3JL : Слънчев бряг АД - Несебър  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми