Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 20.07.2018;

 6AN : Асенова крепост АД - Асеновград  Член на БСК
 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 8AVA : Астерион България АД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 ESNB : БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ФОНД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3ZL : Златни пясъци АД - Варна  Член на БСК
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 WCO : Кепитъл Консепт Лимитед АД - София
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 6S2 : САФ Магелан АД - София
 EHN : Синтетика АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 3ZB : София Хотел Балкан АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 4F6 : Фазерлес АД - Силистра  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми