Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 20.06.2019;

 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 ROX : БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София
 5BA : Българска холдингова компания АД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MR : Момина крепост АД - Велико Търново  Член на БСК
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 5PET : Петрол АД - Ловеч
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 EHN : Синтетика АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 58E : Химснаб България АД - София
 4HY : Хидропневмотехника АД - Казанлък  Член на БСК
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 6N3 : Холдинг Нов век АД - София
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми