Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 16.01.2019;

 83NA : Асенова крепост АД - Асеновград  Член на БСК
 94G : 235 Холдингс АД - София
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5BP : Билборд АД - София
 A4L : Алтерко АД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 5BN : Българо-американска кредитна банка АД - София
 4BZ : Българска захар АД - Долна Митрополия  Член на БСК
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3ZL : Златни пясъци АД - Варна  Член на БСК
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 5T3 : Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NJ : Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 5CG : СИИ Имоти АДСИЦ - София
 3JO : Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора  Член на БСК
 SL9 : Спарки-Елтос АД - Ловеч  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми