Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 22.05.2018;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 6AR : Арома АД - София  Член на БСК
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 BGX : Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса - София АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 4L4 : Лавена АД - Шумен  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 3JO : Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора  Член на БСК
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 6SP : Специализирани бизнес системи АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 4F6 : Фазерлес АД - Силистра  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 3TV : Топливо АД - София  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
 6EE : Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
 6BMA : Фонд имоти АДСИЦ - София
 5CP : Тексим банк АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми