Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 21.09.2018;

 94G : 235 Холдингс АД - София
 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 A4L : Алтерко АД - София
 GE5 : Гленмоор Кепитал АДСИЦ - Варна
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 4BH : Българска роза АД - Карлово  Член на БСК
 5BA : Българска холдингова компания АД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 4IN : Инвестор.БГ АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5BR : Параходство Българско речно плаване АД - Русе  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 RSSA : Недвижими имоти София АДСИЦ - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 4F6 : Фазерлес АД - Силистра  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми