Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 19.10.2017;

 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 4VA : Винзавод АД - Асеновград  Член на БСК
 5BD : Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 4BH : Българска роза АД - Карлово  Член на БСК
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3ZL : Златни пясъци АД - Варна  Член на БСК
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4PB : Институт по целулоза и хартия АД - София  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 0S8 : Соларпро Холдинг АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 6A9 : Фаворит Холд АД - София
 4F6 : Фазерлес АД - Силистра  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 3TV : Топливо АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми