Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 16.11.2018;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 5CG : СИИ Имоти АДСИЦ - София
 EHN : Синтетика АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 6BMA : Фонд имоти АДСИЦ - София
 4EH : Еврохолд България АД - София
 0EA : Елана агрокредит АД - София
 52E : Елхим Искра АД - Пазарджик  Член на БСК
 57E : Емка АД - Севлиево  Член на БСК
 5DOV : Доверие - Обединен холдинг АД - София  Член на БСК
 5CK : ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София
 4CF : Централна кооперативна банка АД - София
 3CZ : ЧЕЗ Разпределение България АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми