Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 21.03.2019;

 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 4BH : Българска роза АД - Карлово  Член на БСК
 1VX : Велграф Асет Мениджмънт АД - София
 4VE : Велина АД - Велинград
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 C4P : Капман грийн енерджи фонд АД - София
 GTH : Инвестиционна компания Галата АД - Варна
 4IN : Инвестор.БГ АД - София
 5ODE : Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5BR : Параходство Българско речно плаване АД - Русе  Член на БСК
 5MF : Мизия 96 АД - Плевен  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 6P1 : Пълдин Холдинг АД - Пловдив
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 3NJ : Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 5CG : СИИ Имоти АДСИЦ - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 3JO : Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора  Член на БСК
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми