Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 19.09.2019;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 BPY : Браво пропърти фонд АДСИЦ - София
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 8AVA : Астерион България АД - София
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 MKK1 : БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 BPT : Български фонд за дялово инвестиране АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 5ODE : Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 5T3 : Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив  Член на БСК
 6L1 : Ломско пиво АД - София  Член на БСК
 4IC : Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 6R1 : Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
 5BR : Параходство Българско речно плаване АД - Русе  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5PET : Петрол АД - Ловеч
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 3JL : Слънчев бряг АД - Несебър  Член на БСК
 SL9 : Спарки-Елтос АД - Ловеч  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми