Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 29.05.2020;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 1VX : Велграф Асет Мениджмънт АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3ZL : Златни пясъци АД - Варна  Член на БСК
 RBL : Риъл Булленд АД - София
 4KU : Каучук АД - София  Член на БСК
 11C : Илевън Кепитъл АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4IC : Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 6S4 : Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми