Контакти

Информационната система за българските предприятия BEIS включва информация за над 30000 действащи български предприятия.

Информационната система BEIS се поддържа от БИК Капиталов пазар ЕООД. За връзка с БИК Капиталов пазар ЕООД

Пълен достъп до информацията в системата се ползва по абонамент