БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 17.05.2018

 
17.05.2018 - Всички пазари

Оборот: 974 691.53 BGN
Търгувани дружества: 38

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София91 079207 751.20
3JR [SFARM]Софарма АД - София64 475274 083.23
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София17 04737 435.21
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София15 900651.90
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София14 64258 568.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София10 98482 380.00
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София7 46513 705.74
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София6 6603 416.58
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна5 250186 942.00
5BP [BOARD]Билборд АД - София5 0001 500.00
5T3 [KRS]Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив3 950138.25
E7P Експат Бета АДСИЦ - София2 6602 380.70
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София1 9001 824.00
0EA Елана агрокредит АД - София1 7501 972.25
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 3589 034.77
BSO Българска фондова борса - София АД - София1 2076 869.04
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево1 1413 424.14
6S2 [SAF]САФ Магелан АД - София880114.40
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София83413 395.71
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София7501 121.25
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София6522 733.18
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов4502 025.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София2501 993.75
5PET [PET]Петрол АД - Ловеч210197.19
5CG [CEEP]СИИ Имоти АДСИЦ - София200270.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София200369.40
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София200584.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1197 001.96
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София100740.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен951 235.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София79147.89
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София70553.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък66504.90
4KS [KOTL]Котлостроене АД - София50600.00
4L4 [LAVEN]Лавена АД - Шумен272 846.99
SKK Сирма груп холдинг АД - София2220.90
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград20960.00
1CZ Чез Електро България АД - София245 200.00