БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.11.2017

 
20.11.2017 - Всички пазари

Оборот: 200 987.96 BGN
Търгувани дружества: 42

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0EA Елана агрокредит АД - София20 70028 214.10
A4L Алтерко АД - София19 53038 298.33
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София15 00020 145.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София5 5001 969.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София5 1008 736.30
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик5 0006 135.00
5BP [BOARD]Билборд АД - София3 8661 739.70
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София3 81215 663.51
5BR [BRP]Параходство Българско речно плаване АД - Русе3 2112 215.59
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица2 89120 132.92
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София1 65813 219.23
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 4501 486.25
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 2002 655.60
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов8403 867.36
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София8141 805.45
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево6502 028.00
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София510861.39
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен5007 000.00
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София500325.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София4652 009.27
4BH [ROZA]Българска роза АД - Карлово400840.00
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София400564.00
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София25022.75
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София200424.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София1801 424.34
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1691 832.13
6N1 [NAD]Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София150124.50
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив120645.60
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София90486.00
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София80588.32
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна65805.87
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София50388.00
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София50231.50
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище382 321.80
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София2537.50
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25820.08
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София25167.00
4IN [IBG]Инвестор.БГ АД - София12150.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1065.30
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София10140.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград5268.00
9M7C Уеб Финанс Холдинг АД - София510 134.28