Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

28.01.2021


 Пирин Продукт Холдинг АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
 Нео Лондон Капитал АД - София

29.01.2021


 Банка ДСК ЕАД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение -Христо Ботев АД - Враца
 Многопрофилна болница за активно лечение-Д-р Иван Селимински - Сливен АД - Сливен
 Металопак АД - Карнобат

30.01.2021


 Ван Петрол Груп АД - Петрич
 Ар-Си лимитид АД - София
 Арси-България АД - София
 Кристинвест АД - София
 Пиринснаб АД - Благоевград
 Химическо чистене - ГМК АД - Казанлък
 Еврона АД - Варна

31.01.2021


 50 Херца АД - София

01.02.2021


 БКС-Средец АД - София
 КЦМ АД - Пловдив

02.02.2021


 Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра АД - Силистра
 Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив