Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

20.04.2019


 Агро ауто АД - София
 Инсист Сервиз АД - София
 Ес Пи Ем Ин АД - Велико Търново

22.04.2019


 Гимел АД - София
 БСТ Тръст АД - Пловдив
 Булгранит АД - София [Несъстоятелност]
 Росица АД - Севлиево
 Изотсервиз АД - София
 Интериор Текстил АД - София
 МБНД България АД - София
 Пластмасови изделия АД - Средец - Бс [Несъстоятелност]
 НКН Груп АД - София [Ликвидация]
 Мотор АД - Враца
 Омега Би Ди холдинг АД - София
 Сливен маркет АД - Сливен
 Симпролит БГ АД - Благоевград [Несъстоятелност]
 Смарт технолъджис АД - София
 Филвик АД - Варна
 Улпина АДСИЦ - София [Ликвидация]
 Хотел Финландия АД - Чепеларе
 Техногипс ЕАД - Горно Драглище [Несъстоятелност]
 Еврохолд България АД - София

23.04.2019


 В и К АД - Ловеч
 Вела 96 АД - Шумен
 Зином София АД - София
 Индустриален парк Пловдив ООД - Благоевград [Несъстоятелност]
 Кепитал фанд АД - София
 Пътстрой Силистра АД - Силистра
 Селект Дистилъри АД - София
 Тракия ресурс 96 АД - София
 ТПК Електрометал - Русе [Несъстоятелност]
 Томи Шоу Козметикс ЕООД - Казанлък [Несъстоятелност]
 Еврорент България АД - София
 Еврокапитал-България ЕАД - Бургас [Производство по несъстоятелност]
 Ентел холдинг АД - София
 Ентел ТТТ АД - София

24.04.2019


 Автомотор Корпорация АД - София
 Завод за каучукови уплътнители АД - Горно Ботево
 Разноизнос АД - София
 Лъки Инвест АД - Лъки
 ПроДуКт - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг АД - София
 Пътинженеринг Русе АД - Русе
 Международен младежки център АД - Пловдив
 Сердика България АД - София
 Телекомстрой АД - София
 Есмос АД - Левски
 Доверие-Брико АД - София

25.04.2019


 Авал Ин АД - София
 Гранд Банско Спа Хотел АД - София
 Винпром АД - Велико Търново
 Блу Бокс Ентертейнмънт АД - София
 Бургаска корабостроителница АД - София
 Родопи-автотранспорт АД - Девин
 Рудметал АД - София
 Кричим индустрия АД - Кричим
 Крепежни изделия АД - Пловдив
 Илинденци Мрамор АД - Илинденци
 Полиграфпродукт 98 АД - Пазарджик
 Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
 Металснаб 96 АД - София
 Очна оптика и корекция АД - София
 Славяна АД - Славяново
 Спортно-развлекателен комплекс-Корали АД - София
 Фазан АД - Русе
 Хисар АД - Хисаря
 Екоресурс 98 АД - Габрово
 Есмос ЗМПП АД - Левски
 Д. Н. Ивест груп АД - Бургас
 Диаграмик Проджект Мениджмънт АД - Варна
 Дионисий АД - Никопол
 Демисвет АД - София
 Юнайтед инвестмънт АД - София

26.04.2019


 Гертрарум АД - София
 Леганеро АД - София
 Кестолоро АД - София
 Морисанте АД - София

27.04.2019


 Вилмаш АД - Перник
 Кристинвест АД - София