Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

19.02.2018


 Боско Строй ЕООД - София [Несъстоятелност]
 Звезда АД - Долна Митрополия [Производство по несъстоятелност]
 Инвестиционна компания Галата АД - Варна
 Индустриален холдинг България АД - София
 Сирена 98 АД - София
 Хлебозавод Велико Търново АД - Велико Търново [Производство по несъстоятелност]
 Форбс БГ АД - София
 Дилиа АД - София

20.02.2018


 Билдинг Мениджмънт Инвест ЕООД - София [Несъстоятелност]
 Алфатур АД - София [Производство по несъстоятелност]
 Регала-инвест АД - Варна
 Полиграфически комбинат АД - София
 Мелко Интернешънъл АД - София
 Евмолпия инвест АД - Пловдив
 Демисвет АД - София

21.02.2018


 Неман БГ АД - Пловдив
 Технострой Инженеринг АД - Добрич

22.02.2018


 Златни пясъци сървисис АД - Варна
 Ломска захар АД - Лом [Несъстоятелност]
 Селект Дистилъри АД - София
 Хантей АД - Варна
 Фрутиком ООД - Калипетрово [Несъстоятелност]
 Ен Ен Ей Кансълтинг АД - София

23.02.2018


 Благоевград-БТ АД - Благоевград
 Българска стокова борса АД - София
 Бъдеще Агро ЕАД - Пловдив
 Белотекс 95 АД - Златоград
 Рубина АД - Варна
 Месокомбинат Перник АД - Перник
 Свежест 98 АД - Разград
 Симат АД - Габрово
 Софарма АД - София
 София-Булгартабак АД - София
 Унифарм АД - София
 Холдинг Варна АД - Варна

24.02.2018


 Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен

25.02.2018


 Европале 07 АД - Гълъбово

26.02.2018


 Глобал Адвайзърс АД - София
 Бургаска корабостроителница АД - София
 Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
 Лев инвест АДСИЦ - София
 Мостстрой Пловдив АД - Пловдив [Несъстоятелност]
 МСД 99 АД - Велико Търново
 Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 Елитстрой АД - Благоевград