Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

17.02.2020


 Ризърв Кепитал АДСИЦ - София [Ликвидация]
 Изи Асет Мениджмънт АД - София
 Първа инвестиционна банка АД - София

19.02.2020


 Велграф Асет Мениджмънт АД - София
 Кармако холдинг АД - София
 ЛХ Ко-инвест КДА - София
 Уеб Медия Груп АД - София

20.02.2020


 Авеста трейд АД - София
 Прамел АД - Варна
 Дръстър АД - Русе
 Демисвет ЕАД - София

21.02.2020


 Алисиатекс България АД - София
 Русе - Техноресурс АД - Русе
 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
 Тео Къмпани България АД - София

22.02.2020


 Ветпром АД - Радомир

24.02.2020


 Нова инвестиционна компания АД - София
 ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД - Пловдив
 ПФК Септември АД - София
 Санита Франчайзинг АД - София
 Слънчево АД - Слънчево
 Екс Бет АД - София