Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

19.01.2020


 М Пласт АД - Петрич

20.01.2020


 Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив
 Българска холдингова компания АД - София
 Кам инвест АД - Пловдив [Ликвидация]
 МД Билдингс АД - София

21.01.2020


 Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
 Инфра холдинг АД - София
 Стам Трейдинг АД - Караполци
 Електростарт АД - Вършец

22.01.2020


 Зенит инвестмънт холдинг АД - София
 Пътинженеринг АД - Русе
 Пътинженеринг Русе АД - Русе
 Електроразпределение Север АД - Варна

23.01.2020


 Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив

24.01.2020


 Индустриална зона Загоре АД - Стара Загора

25.01.2020


 Динамик-Ем 2 АД - София