Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

06.06.2020


 Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево
 Нит Екс АД - Сатовча
 Нитекс 96 АД - Доспат
 Дартрейд АД - Дупница

07.06.2020


 Авторемонт АД - Дупница
 Ливест АД - София

08.06.2020


 Агра 99 АД - Савино
 ЗАВН-Добрич АД - Добрич
 Зенит инвестмънт холдинг АД - София
 МВБ Трак енд бъс България АД - София
 Променергомонтаж АД - Пловдив
 Подемстроймаш АД - Пловдив
 Нефтохимтранспорт АД - Бургас
 Стаксел АД - София
 Стройкерамика АД - Мездра
 Транс лайън АД - Бургас

09.06.2020


 Графобал България АД - Своге
 Булвеста холдинг АД - София
 Круни 95 АД - Балчик [Ликвидация]
 Строителство и ремонт АД - Варна
 Цератицит България АД - Габрово

10.06.2020


 Група за научни изследвания и сервиз АД - София
 Алианц Банк България АД - София
 Зарена АД - Марково - Пд
 РИС Ръбър България АД - Кула
 Либела Инвест АД - София
 Инкомс Телеком Холдинг АД - София
 Искра 95 АД - Първомай
 Легия АД - Раковски
 Обществено строителство-Агробилд АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение Св.Пантелеймон - Ямбол АД - Ямбол
 Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Иван Рилски-Разград АД - Разград
 Мусала АД - Самоков
 Химекс 96 АД - Бургас
 Токсикалити АД - София
 Ем Джи АД - София
 Добруджа холдинг АД - Добрич

11.06.2020


 Балканвело АД - Ловеч
 Артекс инвест АД - Ардино
 Водно строителство - Силистра АД - Силистра
 Руболт АД - Русе
 Околчица АД - Моравица
 Мусала 2000 АД - Самоков
 Пълдин Холдинг АД - Пловдив
 Елпром АД - Варна
 Електроника АД - София
 Еледжик 21 АД - Ихтиман
 Центромет АД - Враца

12.06.2020


 Газстрой АД - София
 Варна Тракс АД - Варна
 Агротранс 98 АД - Банкя
 Балкан АД - Ловеч
 Балкантекс АД - Пловдив
 Автобриз Инвест АД - Варна
 Артекс АД - Ардино
 Ай Джи Ем АД - София
 Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София
 Андела инвест АД - Бургас
 Бъдеще Бутово АД - Бутово
 Риленатекс АД - Самоков
 Изворите АД - Пловдив
 Комеко АД - Пловдив
 Обединена българска банка АД - София
 Оргтехника АД - Силистра
 Орел Разград АД - Варна
 Полимерстрой 21 АД - София
 Полимерстрой АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
 Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
 ПФК Славия 1913 АД - София
 Първи май АД - Полски Тръмбеш
 Мебел-София АД - София
 Скът Мизия АД - Мизия
 Стройпродукт Плевен АД - Плевен
 Трейс Ипома АД - София
 Холсим Кариерни материали АД - София
 Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив
 Тедимпекс Инвест АД - Кърджали
 Дунав АД - Силистра

13.06.2020


 Инвестиана АД - Сливен
 Корпорация Медика АД - Сливен