Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

01.04.2020


 Рожен експрес АД - Смолян
 Спорт Бееви АД - Велинград
 Ексклузив Ауторент АД - Благоевград

02.04.2020


 Билд-Инвест АД - Стара Загора
 Ломоносов АД - Плевен
 Интерпред - Световен търговски център София АД - София

03.04.2020


 Пътинвест Инженеринг АД - София
 Електростроежи АД - Хасково
 Шамот АД - Елин Пелин - гара

04.04.2020


 Инициатива 97 АД - Плевен

05.04.2020


 Детера АД - Пловдив

06.04.2020


 Индъстри Ресайклинг Груп АД - Казанлък
 ПИК Пропърти АД - София
 Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
 МД Билдингс АД - София

07.04.2020


 Колев и Колев АД - София

08.04.2020


 Светлина АД - Сливен
 Уникредит Булбанк АД - София