Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

15.08.2020


 Аматица АД - Ковачевци
 Индустриалснаб-99 АД - Ямбол
 Сико Трейд АД - София
 Джи Ел Билд София АД - София

17.08.2020


 Агрокомб АД - Дулово
 Агромеханизация-2000 АД - Брестница
 Валор Пропъртис АДСИЦ - София
 ВЕИ ГТ АД - София
 ЗИИУ Стандарт АД - Благоевград
 Зимп АД - Монтана
 ИмВенчър II КДА - София
 Кочо Честименски АД - Пловдив
 Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ
 Мануела АД - Хасково
 Неес Лок АД - София
 Симат АД - Габрово
 Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 Хром АД - Силистра
 Хладилник Костенец АД - Костенец
 Емайлхим АД - Петърч
 Дебитум Инвест АДСИЦ - София
 Дженерали застраховане АД - София

18.08.2020


 ИнтерСтандартс АД - София
 Кулинар еърпорт център АД - София
 Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
 Малогабаритна заваръчна техника АД - Извор
 Търговска база - Русе - 98 АД - Русе
 Хеброс бус АД - Пловдив
 Хеброс-2001 АД - Пловдив
 Електростарт АД - Вършец

19.08.2020


 Газстрой АД - София
 Балкантурист АД - София
 Гранд Хотел Варна АД - Варна
 Алианц България ЗАД АД - София
 Алкомет АД - Шумен
 Водоканалпроект - Металпроект Инженеринг АД - София
 Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
 Рила - Боровец АД - Самоков
 Шумен Бус АД - Шумен

20.08.2020


 Би Пауър АД - София
 Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
 Аидалес-21 АД - Хасково
 Зитастрой АД - София
 Каменица АД - Пловдив
 Принц фон пройсен кепитъл лимитед АД - София
 Медицински център Промес АД - Пловдив
 САФ Магелан АД - София
 София АД - София
 София комерс - заложни къщи АД - София
 Трансстрой - Бургас АД - Бургас
 Технострой Инженеринг 99 АД - Ямбол
 Юробанк България АД - София

21.08.2020


 Балканкарподем АД - София
 Братя Станеви груп АД - София
 Алианц Банк България АД - София
 Биовет АД - Пещера
 Алпиа Тур АД - Сливен
 Булкарпро Инвест АД - Петърч
 Геология, проектиране и проучване АД - Варна
 Родина - Турист - 97 АД - София
 Керам Инвест АД - Сливен
 Пълдинагро 99 АД - Пловдив
 Места Еко Енерджи ЕАД - София
 Механизация и борба с ерозията Пловдив АД - Пловдив
 СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
 Естериде АД - София
 Етхос АД - Пловдив
 Жкаал АД - Пловдив

22.08.2020


 Аидалес АД - Хасково [Ликвидация]