Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

17.10.2018


 Ай Ес Ви Трейд АД - София
 Хил сити АД - Търговище [Несъстоятелност]
 ЕнергоСервиз АД - София

18.10.2018


 Алиас груп АД - София
 Капа и Ефе АД - София
 Ин.Ко.Вест.Трейдинг ЕАД - София
 Пентакъмпани АД - София
 Странджа Автотранспорт АД - Царево
 Холдинг Света София АД - София

19.10.2018


 Граммер АД - Трудовец
 Билдинг инвестмънт АД - Бургас [Несъстоятелност]
 Импрегнация 2000 АД - София
 Инфраструкт АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
 МТБ Еврокапитал АД - София
 Фриком АД - Симеоновград [Производство по несъстоятелност]

20.10.2018


 Свежест 98 АД - Разград

22.10.2018


 В и К АД - Ловеч
 Либела Инвест АД - София
 Компакт холдинг ЕООД - Димитровград [Несъстоятелност]
 Новита АД - София
 Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора
 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
 Юнион Индъстри АД - Варна

23.10.2018


 Голд Инвестмънт Груп АД - София
 Корект Фарм ЕООД - Ловеч [Несъстоятелност]
 Панорама Хасково АД - Хасково
 ТК ХОЛД АД - София

24.10.2018


 КПЗ 99 АД - Царева ливада
 Традел АД - Провадия [Несъстоятелност]
 Тексим банк АД - София
 Джи Пи Ес контрол ЕАД - София