Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
08.12.2021

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати

Финансови новини
 
145,35 лв. по-големи осигуровки ще плащат 188 хил. със заплати над 3000 ...
 Национален осигурителен институт - София 

 
Възстановяваме се най-бавно в ЕС България е от страните от ЕС, които се ...
 Национален статистически институт - София 

 
Ръстът на БВП през третото тримесечие вместо 0.4% се оказа 4.6% Ако преди ...
 Национален статистически институт - София 

 
Производителността на труда у нас забавя ръст през лятото След като миналата ...
 Национален статистически институт - София 

Дружества новини
 
Бургас е лидер по преки инвестиции, привлича и много нови жители От няколко ...
 Камара на професионалните оценители - София  Лукойл Нефтохим Бургас АД - Бургас  Община Бургас - Бургас  Сименс ЕООД - София  Тисенкруп Матириалс България ООД - София 

 
БТК има почти 800 млн. лв. приходи за деветмесечието Приходите на БТК през ...
 Българска телекомуникационна компания ЕАД - София 

 
През 2020 "Девин" инвестира 20 млн. лв. в завода си През пандемичната 2020 г. ...
 Камара на професионалните оценители - София  Девин ЕАД - Девин 

 
„Инвестбанк“ АД с повишен дългосрочен рейтинг за втори път през 2021-ва ...
 Инвестбанк АД - София 

 
Девет фирми се борят в първия етап от проектирането на обходен път на Г. ...
 Геодезия 97 ЕООД - Русе  Камара на професионалните оценители - София  Илия Бурда ЕООД - София  Трансконсулт 22 ООД - София  Фрибул ООД - Варна 

 
Договореният ресурс на Фонд на фондовете възлиза на 1,1 млрд. лева До този ...
 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД - София 

 
„Кауфланд“ купи имоти в столичния квартал „Изгрев“ за 11 млн. лв.„Кауфланд“ ...
 Камара на професионалните оценители - София  Кауфланд България ЕООД - София  Недвижими имоти София АДСИЦ - София 

 
„София комерс – Заложни къщи“ с умерен спад на приходите и печалбата за ...
 София комерс - заложни къщи АД - София 

 
"Евролийз Груп" приключи сделката за придобиване на "Мого България" Съгласно ...
 Евролийз груп ЕАД - София  Еврохолд България АД - София 

Разкриване на информация
 
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (6SBA) В БФБ е постъпила информация ...
 Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна 

 
Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено и главнично ...
 Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна 

 
Евролийз груп АД-София (E8DB) Евролийз Груп АД e финализирало сделката за ...
 Евролийз груп ЕАД - София 

 
Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на ...
 Софарма трейдинг АД - София 

 
Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент ...
 Еврохолд България АД - София 

 
БФБ АД уведомява всички свои членове, че съгласно получено удостоверение от ЦД ...
 Варвара термал вилидж 

 
Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на публикацията / ...
 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 

 
На основание чл. 39, ал. 3, т. 8 от Част III Правила за допускане до търговия ...
 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 

 
Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ...
 Алтерон АДСИЦ - Варна  Де Ново ЕАД - София 

 
Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ ...
 Топлофикация Русе АД - Русе 

 
Етропал АД-Етрополе (ETR) Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) ...
 Етропал АД - Етрополе 

 
Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № ...
 Софарма АД - София  Телсо АД - София 

 
Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) ...
 Софарма АД - София 

 
Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев за Придобити права за емисия ...
 Софарма АД - София 

 
Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 ...
 Софарма АД - София  Донев Инвестмънтс холдинг АД - София 

 
Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Александър Чаушев по чл. 19 на Регламент ...
 Софарма АД - София 

 
Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на ...
 Софарма АД - София  Софарма Имоти АДСИЦ - София 

 
Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление за дялово участие от Огнян ...
 Софарма Имоти АДСИЦ - София 

 
Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент ...
 Еврохолд България АД - София 

 
На основание чл. 46, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 33, ал. 10, т. 9 от Част III ...
 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 

 
MTF BSE International Във връзка с подадено заявление по чл. 30, ал. 1 от част ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
MTF BSE International На основание чл. 5, ал. 1 от Правилата за допускане до ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Телсо АД по чл. 19 от ...
 Доверие - Обединен холдинг АД - София 

 
Финанс Директ АД-София (0FDD) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по ...
 Финанс Директ АД - София 

 
Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на ...
 Софарма трейдинг АД - София 

 
Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на ...
 Софарма трейдинг АД - София 

 
Дронамикс Кепитъл ЕАД-София (DRO1) Уведомление за резултатите от първично ...
 Дронамикс ЕООД - София