Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
30.11.2022

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати

Финансови новини
 
До 30 ноември фирмите подават документи за такса смет за 2023-а На 30 ноември ...
 Столична община - София 

 
50 на сто повече чужденци на ваканция в България С близо 50 на сто повече ...
 Национален статистически институт - София 

 
Външният дълг нарасна с 2,8 млрд. евро Брутният външен дълг в края на ...
 Българска народна банка - София 

 
Различията между най-големите 15 града в страната се задълбочават Пазарът на ...
 Камара на професионалните оценители - София  Уникредит Булбанк АД - София 

Търговски дружества
 
СЛС Холдинг АД-София (2SLB) СЛС Холдинг АД-София представи шестмесечен отчет ...
 Специализирани логистични системи АД - София 

Общи събрания
 
Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София (A4L) представя актуализирана покана и ...
 Алтерко АД - София 

 
Приморско клуб ЕАД-Приморско (PRMC) Приморско клуб ЕАД-Приморско (PRMC) свиква ...
 Приморско клуб ЕАД - Приморско 

Дружества новини
 
Първичното публично предлагане (IPO) на акциите на „МФГ Инвест“ ЕАД на BEAM ...
 Българска фондова борса АД - София  Камара на професионалните оценители - София  Илевън Кепитъл АД - София 

 
Съдът спря Гергов да увеличи дела си в Панаира Окръжен съд - Пловдив е спрял ...
 Камара на професионалните оценители - София  Пълдин Туринвест АД - Пловдив  Международен панаир Пловдив АД - Пловдив 

 
Най-голямата аутсорцинг компания „Колпойнт Ню Юръп“ е дъщерна на считаната за ...
 Колпойнт Ню Юръп ЕАД - София 

 
НЕК и пет частни фирми са глобени за борсови машинации Комисията за енергийно ...
 Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД - София  Интерпром ООД - София  Интерелектрик ЕООД - София  Национална електрическа компания ЕАД - София  Мост Енерджи АД - София  Енерджи МТ ЕАД - София 

 
„Смарт Органик“ АД откри своята нова сграда с площ от 5 000 кв. м на ул. ...
 Смарт органик АД - София 

 
Бурен ръст на продажбите отчитат металообработващите компании в страната през ...
 Виохалко-Груп - София  БМТ Трейд ЕООД - София  Ленокс груп ЕООД - Стряма  МР Инвест ООД - София  Европан АД - Царацово 

 
В община Стара Загора изграждат единствената в България наземна станция за ...
 Българска телекомуникационна компания ЕАД - София  Камара на професионалните оценители - София 

 
„Уебит ИН“ проучва възможностите за увеличение на капитала с цел нови ...
 Камара на професионалните оценители - София  Фондация Уебит - София 

 
Енергийната борса отчита лек ръст на приходите за деветмесечието Българската ...
 Българска независима енергийна борса ЕАД - София  Българска фондова борса АД - София  Камара на професионалните оценители - София  Сервиз Финансови Пазари ЕООД - София 

 
„Софарма трейдинг" увеличава продажбите и печалбата за деветмесечието „Софарма ...
 Камара на професионалните оценители - София  Софарма трейдинг АД - София 

Разкриване на информация
 
Българска фондова борса АД-София (BSE) Българска фондова борса АД-София ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
СЛС Холдинг АД-София (2SLA) СЛС Холдинг АД-София представи тримесечен ...
 Специализирани логистични системи АД - София 

 
СЛС Холдинг АД-София (2SLA) СЛС Холдинг АД-София представи шестмесечен отчет ...
 Специализирани логистични системи АД - София 

 
Парк АДСИЦ-София (PARB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ...
 Парк АДСИЦ - София 

 
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N) Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София представи ...
 Джи Пи Ес контрол ЕАД - София 

 
Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 8 ...
 Премиер фонд АДСИЦ - Варна 

 
Етропал АД-Етрополе (ETR) Етропал АД-Етрополе представи тримесечен ...
 Етропал АД - Етрополе 

 
Група Българска фондова борса публикува отчет на групата за трето тримесечие на ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Част I Във връзка с решение на Комитета по управление на пазар BЕAM по ...
 Ай Ти Еф Груп АД - София 

 
Част II В случай, че предложените в рамките на първата търговска сесия 466 000 ...
 Ай Ти Еф Груп АД - София 

 
Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис АД-София представи ...
 Грийнхаус пропъртис АД - София 

 
Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис АД-София представи ...
 Грийнхаус пропъртис АД - София 

 
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ...
 Браво пропърти фонд АДСИЦ - София 

 
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A) Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София ...
 Зенит инвестмънт холдинг АД - София 

 
Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи тримесечен ...
 Авто Юнион АД - София 

 
Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи тримесечен отчет за ...
 Авто Юнион АД - София 

 
Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен Холдинг АД-София ...
 Доверие - Обединен холдинг АД - София 

 
Софарма АД-София (SFA) Софарма АД-София представи тримесечен консолидиран ...
 Софарма АД - София 

 
Родна Земя Холдинг АД-София (6R2B) Родна Земя Холдинг АД-София представи ...
 Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София 

 
В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на пазара за растеж на ...
 Юг Маркет АД - Пловдив 

 
Родна Земя Холдинг АД-София (HRZ) Родна Земя Холдинг АД-София представи ...
 Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София 

 
Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София представи тримесечен консолидиран отчет ...
 Петрол АД - Ловеч 

 
Юрий Гагарин АД-Пловдив (YGAG) Юрий Гагарин АД-Пловдив представи тримесечен ...
 Юрий Гагарин АД - Пловдив 

 
Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство Българско речно ...
 Параходство Българско речно плаване АД - Русе 

 
Софарма АД-София (SFA) Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК и във връзка ...
 Софарма АД - София 

 
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (THQM) Чайкафарма ...
 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София 

 
Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и добив на нефт и ...
 Проучване и добив на нефт и газ АД - София 

 
Монбат АД-София (MONB) Монбат АД-София представи тримесечен консолидиран отчет ...
 Монбат АД - София 

 
ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) В БФБ АД е постъпил отчет към ...
 Централна кооперативна банка АД - София 

 
Зърнени Храни България АД-София (ZHBG) Зърнени Храни България АД-София ...
 Зърнени храни България АД - София 

 
Монбат АД-София (5MBA) Монбат АД-София представи шестмесечен отчет за периода ...
 Монбат АД - София 

 
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София (B2GA) Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София ...
 Бългериан еъруейз груп ЕАД - София 

 
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София (B3GA) Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София ...
 Бългериан еъруейз груп ЕАД - София 

 
Родна Земя Холдинг АД-София (6R2B) Родна Земя Холдинг АД-София представи ...
 Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София 

 
София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) София Комерс-Заложни къщи АД-София ...
 София комерс - заложни къщи АД - София 

 
Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе представи ...
 Старком холдинг АД - Етрополе 

 
Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе представи ...
 Старком холдинг АД - Етрополе 

 
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (THQM) На проведено на ...
 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София 

 
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис Груп ...
 Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София 

 
Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Считано от 30.11.2022 г. се преустановява ...
 Булфинанс инвестмънт АД - София 

 
Химимпорт АД-София (CHIM) Химимпорт АД-София представи тримесечен консолидиран ...
 Химимпорт АД - София 

 
Софарма АД-София (SFA) На 28.11.2022 г. Софарма АД (SFA SFAW) получи търгово ...
 Софарма АД - София 

 
Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи тримесечен ...
 Градус АД - Стара Загора 

 
Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд България АД-София представи ...
 Еврохолд България АД - София 

 
Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд България АД-София представи ...
 Еврохолд България АД - София 

 
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Скуеър Кюб Пропъртис АД-София представи ...
 Скуеър Кюб Пропъртис АД - София 

 
Мел инвест холдинг АД-София (MELH) Мел инвест холдинг АД-София представи ...
 Мел Инвест Холдинг АД - София 

 
Херти АД-Шумен (HERT) Херти АД-Шумен представи тримесечен консолидиран отчет ...
 Херти АД - Шумен 

 
235 Холдингс АД-София (235H) 235 Холдингс АД-София представи тримесечен ...
 235 Холдингс АД - София 

 
Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP) Грийн Таун Проджектс АД-София представи ...
 Грийн Таун Проджектс АД - София 

 
Би Джи Ай Груп АД-София (BGI) Би Джи Ай Груп АД-София представи тримесечен ...
 Би Джи Ай Груп АД - София 

 
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико ...
 ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 

 
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH) Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София ...
 Зенит инвестмънт холдинг АД - София 

 
Балканкар-Заря АД-Павликени (BZR) Балканкар-Заря АД-Павликени представи ...
 Балканкар - Заря АД - Павликени 

 
Катекс АД-Казанлък (KTEX) Катекс АД-Казанлък представи тримесечен отчет за ...
 Катекс АД - Казанлък 

 
Випом АД-Видин (VPOM) На 28.11.2022 г. Випом АД е изкупило обратно 122 броя ...
 Випом АД - Видин 

 
Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София представи тримесечен ...
 Бианор Холдинг АД - София 

 
АмонРа Енерджи АД-София Уведомление от АмонРа Енерджи АД относно направено ...
 Амон Ра ООД - София 

 
Инфинити Капитал АД-София (INF) Съобщение за закупуване на акции от капитала ...
 Инфинити Капитал АД - София 

 
Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна ...
 Фондация Уебит - София 

 
ИмПулс I АД-София (IMP) ИмПулс I АД представи развитието си през трето ...
 ИмПулс I 

 
Trane technologies PLC ISIN: IE00BK9ZQ967 Борсов код: 2IS Вид на ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
PepsiCo Inc. ISIN: US7134481081 Борсов код: PEP Вид на корпоративното ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Molson Coors Brewing Co. ISIN: US60871R2094 Борсов код: NY7 Вид на ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ISIN: FR0000121014 Борсов код: MOH Вид на ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Arthur J. Gallagher & Co. ISIN: US3635761097 Борсов код: GAH Вид на ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Dominion Energy Inc. ISIN: US25746U1097 Борсов код: DOD Вид на ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Brown Forman Corp. ISIN: US1156372096 Борсов код: BF5B Вид на корпоративното ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Bank of America Corp. ISIN: US0605051046 Борсов код: NCB Вид на ...
 Българска фондова борса АД - София 

Международни новини
 
Индонезийският производител на никел Vale Indonesia започна строителството на ...
 Виохалко-Груп - София