Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
01.04.2020

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати

Финансови новини
 
Промишленото производство в България се забавя с 1.4% на годишна база през ...
 Национален статистически институт - София  Озон Ентъртейнмънт АД - София 

 
България е заделила 8,1% от БВП за здравеопазване през 2017 г. България е ...
 Национален статистически институт - София 

 
Бюджетното салдо за февруари е положително в размер на 1 480,2 млн. ...
 Министерство на финансите - София 

 
Държавният дълг в края на февруари е 23,6 млрд. лева Дългът на подсектор ...

Общи събрания
 
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Св. Св. Константин и Елена ...
 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна 

 
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) В БФБ АД са постъпили ...
 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна 

 
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE) В БФБ АД са ...
 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София 

 
Българска роза АД-Карлово (4BH) Българска роза АД-Карлово представи ...
 Българска роза АД - Карлово 

 
Ямболен АД-Ямбол (3YN) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на ...
 Ямболен АД - Ямбол 

Дружества новини
 
Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на ...
 Алфа Финанс Холдинг АД - София  Алфа Енерджи Холдинг ЕАД - София  Каолин ЕАД - Сеново  Икономедиа АД - София  Лендмарк България Еърпорт ЕООД - София  Лендмарк България Цар ЕООД - София  Лендмарк холдинг АД - София  Соларпро Холдинг АД - София  ЕВН България ЕАД - София 

 
Източният кей на пристанището в Лом ще бъде повдигнат и ще се намали рискът от ...
 Камара на професионалните оценители - София  Пристанищна инфраструктура ДФ - София 

 
Прокуратурата поиска екоминистърът лично да докладва за дейността на ТЕЦ "Бобов ...
 Министерство на икономиката - София  ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село 

 
Мините в Челопеч и Крумовград продължават да работят нормално Мините на ...
 Камара на професионалните оценители - София  Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД - Крумовград  Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД - Челопеч 

 
ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ осигуриха 12,5% от потребената ...
 Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД - Гълъбово 

 
Четири язовира, които се използват за питейно битово водоснабдяване, са със ...
 Водоснабдяване и канализация ООД - Перник  Министерство на околната среда и водите - София 

 
ЧЕЗ предлага изравняване на цената на нощния ток за домакинствата и за ...
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София 

Разкриване на информация
 
Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на ...
 Адванс Терафонд АДСИЦ - София  Първа инвестиционна банка АД - София  Сирма груп холдинг АД - София  Софарма АД - София  Химимпорт АД - София  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София  Доверие - Обединен холдинг АД - София  Централна кооперативна банка АД - София 

 
Във връзка с подадено от Банка ДСК ЕАД заявление, БФБ АД прекратява правата на ...
 Банка ДСК ЕАД - София 

 
ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) В изпълнение на указанията на КФН, с ...
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София 

 
ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) В изпълнение на указанията на КФН, с ...
 Чез Електро България АД - София 

 
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Уведомление във връзка с публикуването ...
 Топлофикация - Плевен ЕАД - Плевен 

 
Трейс груп холд АД-София (T57) Дружеството информира за предприети ...
 Трейс груп холд АД - София 

 
Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от ...
 235 Холдингс АД - София  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна  Велграф Асет Мениджмънт АД - София  Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София  Инвестиционна компания Галата АД - Варна  Инвестор.БГ АД - София  Инфра холдинг АД - София  Порт Флот Бургас АД - Бургас  Сила Холдинг АД - София  Синтетика АД - София  Химимпорт АД - София  Химснаб България АД - София  Холдинг Света София АД - София  Еврохолд България АД - София 

 
Българска фондова борса АД-София (BSO) Уведомление от „Българска фондова ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на плащане на част от ...
 Синтетика АД - София 

 
Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ...
 Синтетика АД - София 

 
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A) Във връзка с настъпване на лихвено ...
 Зенит инвестмънт холдинг АД - София 

 
Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и главнично ...
 Загора Фининвест АД - Стара Загора 

 
Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ е постъпила информация от Загора ...
 Загора Фининвест АД - Стара Загора 

 
ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) В БФБ АД е постъпил отчет към ...
 Централна кооперативна банка АД - София 

 
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за недвижими имоти ...
 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София 

 
Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена публикува Годишен отчет на ...

 
Спиди АД-София (0SP) Във връзка с удължаване на срока за представяне на ...
 Спиди АД - София 

 
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) С настоящото уведомяваме, че ...
 Първа инвестиционна банка АД - София 

 
Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Ай Ти Софт EАД-София публикува Годишен отчет на ...
 Ай ти софт ЕАД - София 

 
Мотобул ЕАД-София (M0LA) Мотобул ЕАД-София публикува Годишен отчет на публично ...
 Мотобул ЕАД - София 

 
Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Грийнхаус Пропъртис АД-София публикува ...
 Грийнхаус пропъртис АД - София 

 
Фар АД-София (5AF) На проведено извънредно ОСА от 30.03.2020 г. на Фар ...
 Фар АД - София 

 
София Хотел Балкан АД-София (3ZB) София Хотел Балкан АД-София публикува ...
 София Хотел Балкан АД - София 

 
Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) В БФБ АД е постъпил отчет към 31.12.2019 ...
 Артанес Майнинг Груп АД - София 

 
Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH) В БФБ АД е ...
 Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София 

 
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Уведомление от Дружеството ...
 Български транспортен холдинг АД - Пловдив 

 
Биоиасис АД-София (4OE) През месец март 2020 г. Биоиасис АД не е изкупувало ...
 Биоиасис АД - София 

 
Еуротерра България АД-София (4EJ) През месец март 2020 г. Еуротерра България ...
 Еуротерра България АД - София 

 
Ломско пиво АД-Лом (6L1) През месец март 2020 г. Ломско пиво АД не е ...
 Ломско пиво АД - София 

 
Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) Уведомление по чл.148 от ЗППЦК, във връзка ...
 Грийн Таун Проджектс АД - София 

 
Велбъжд АД-Кюстендил (4V6) Уведомление за прогнозна дата за представяне на ...
 Велбъжд АД - Кюстендил 

 
Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Уведомление относно публикуването на ...
 Мел Инвест Холдинг АД - София