Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
20.04.2018

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати

Финансови новини
 
2018-а започна слабо за чуждите инвестиции 2018 година започва слабо за ...
 Българска народна банка - София  Министерски съвет - София 

 
9.7 млн. лв. бяха изплатени на земеделци по мярката "Агроекология" от ...
 Държавен фонд Земеделие - София 

 
Преките инвестиции нарастват с 46 млн. евро през февруари Чуждите вложения в ...
 Национален статистически институт - София 

 
България и 15 страни от ЕС ще правят суперкомпютър България и още 15 страни от ...
 Министерски съвет - София 

 
ЕИБ отпуска 400 млн. евро за финансиране на земеделие Тръгва нова програма на ...
 Държавен фонд Земеделие - София 

 
Платежният баланс на България излезе на плюс с 241 млн. евро през ...
 Българска народна банка - София 

 
На 19 април 2018 г., четвъртък, от 14.00 часа, в офиса на Аутомотив клъстер ...
 Българска Стопанска Камара-съюз на българския бизнес - София 

Общи събрания
 
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) В БФБ-София АД са постъпили ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Централен Депозитар АД - София 

 
Родина-91 АД-Добрич (3RW) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Родина-91 АД - Добрич  Централен Депозитар АД - София 

 
Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ-София АД са постъпили материали ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Комисия за финансов надзор - София  Национална агенция за приходите - София  Улпина АДСИЦ - София [Ликвидация]  Централен Депозитар АД - София 

 
Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили материали за ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Инвест пропърти АДСИЦ - Враца  Централен Депозитар АД - София 

 
Българска роза АД-Карлово (4BH) В БФБ-София АД са постъпили материали за ...
 Българска роза АД - Карлово  Българска фондова борса - София АД - София  Централен Депозитар АД - София 

Дружества новини
 
Започва изграждането на новия болничен корпус До дни започва строителството на ...
 Камара на професионалните оценители - София  Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов АД - Велико Търново 

 
Енергото ще плаща наем за трафопост Енергото да плаща наем за трафопост, ...
 Министерство на енергетиката - София 

 
БТК се издължи на облигационерите изцяло с 400 млн. евро Българската ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Българска телекомуникационна компания ЕАД - София  Мобилтел ЕАД - София  Теленор България ЕАД - София 

 
"Пирогов" ще поема неотложната помощ на джипитата Болница "Пирогов" има ...
 УМБАЛСМ-Н.И.Пирогов ЕАД - София 

 
Производителят на щори "Ролпласт" строи нов склад за 7 милиона лева в ...
 Ролпласт ЕООД - София  Камара на професионалните оценители - София 

 
Морските ни летища очакват над 5 млн. Пътници С 92,3% се е увеличил трафикът ...
 Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Варна 

 
БТК се издължи на облигационерите изцяло с 400 млн. Евро Българската ...
 Българска телекомуникационна компания ЕАД - София 

 
"Еврохолд" увеличава нетната консолидирана печалба със 140% през 2017 г. ...
 Авто Юнион АД - София  Евролийз груп ЕАД - София  Евроинс-иншурънс груп АД - София  Еврохолд България АД - София 

 
Югоизточна Европа (ЮИЕ) е новата гореща дестинация за световните производители ...
 Камара на професионалните оценители - София  СА - БА България ООД - Кърджали  Язаки България ЕООД - Ямбол 

Разкриване на информация
 
Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на ...
 Комисия за финансов надзор - София  Химимпорт АД - София 

 
БТФ Expat Romania BET-BK UCITS ETF (ROX) На 18 април 2018 г. Комисията за ...
 БТФ Expat Romania BET-BK UCITS ETF ФОНД - София 

 
Специализирани логистични системи АД-София (2SLB) Уведомление за извършено ...
 Специализирани логистични системи АД - София 

 
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Специализирани логистични системи ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Специализирани логистични системи АД - София 

 
Специализирани логистични системи АД-София (2SLB) На основание чл. 73, ал. 2 ...
 Българска фондова борса - София АД - София  Специализирани логистични системи АД - София 

 
Еврохолд България АД-София (4EH) Одитиран консолидиран отчет на Еврохолд за ...
 Еврохолд България АД - София 

 
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София представи ...
 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София 

 
Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София публикува Годишен ...
 Еврохолд България АД - София 

 
Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален Капитал Холдинг ...
 Индустриален капитал - холдинг АД - София 

 
Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи тримесечен ...
 Холдинг Варна АД - Варна 

 
Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи шестмесечен ...
 Холдинг Варна АД - Варна 

 
Вапцаров АД-София (4V4) На проведено извънредно ОСА от 12.04.2018 г. на ...
 Вапцаров АД - София 

 
Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи тримесечен ...
 Север Холдинг АД - София 

 
Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил представи ...
 Руен Холдинг АД - Кюстендил 

 
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) Завод за шлиф. машини АД-Асеновград ...
 Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград 

Международни новини
 
Германската индустрия предупреди, че санкциите спрямо "Русал" ще засегнат ...
 Виохалко-Груп - София