БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.06.2019

 
24.06.2019 - Всички пазари

Оборот: 33 774.12 BGN
Търгувани дружества: 22

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
A4L Алтерко АД - София1 6343 910.16
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 412975.69
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 3002 624.70
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 0006 450.00
6A8 [ADVEQ]Адванс Екуити холдинг АД - София1 000250.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София7735 183.74
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София515978.50
C4P Капман грийн енерджи фонд АД - София500625.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София3001 695.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София225810.00
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София200300.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък1921 420.80
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София150618.00
BSO Българска фондова борса АД - София80421.44
5ND [HDOM]Наш дом - България холдинг АД - Ловеч30120.00
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София2827.30
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София266 240.00
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София2592.50
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София25372.50
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2586.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище13553.80
GR6 Градус АД - Стара Загора1118.99