БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2021

 
17.09.2021 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 1 001 984.20 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
CCL Кепитъл Консепт Лимитед АД - София129 8711 000 006.70
METZ Метизи АД - Роман40068.00
TCH ТК ХОЛД АД - София3201 248.00
WMG Уеб Медия Груп АД - София300394.50
SEVH Север Холдинг АД - Варна2575.00
HEKI Екип-98 Холдинг АД - София10192.00