БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.04.2021

 
22.04.2021 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 1 046 174.90 BGN
Търгувани дружества: 9