БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.06.2023

 
09.06.2023 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 6 117.90 BGN
Търгувани дружества: 5