БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2024

 
23.05.2024 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 21 354.00 BGN
Търгувани дружества: 6