БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.05.2022

 
26.05.2022 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 2 768.95 BGN
Търгувани дружества: 5