Short Company profile

Konstantin 2004 JSC - Plovdiv


Contacts

Plovdiv, 4000
zh.k. Kamenitsa, Pavlikenska No 16
[How to subscribe to BEIS]
 

Company Figures


BULSTAT: 203246888
Capital (BGN): 1 960 900
 
 
 

Branch: Real estate activities
General Meetings: Last - 10.07.2019 
Registered Actitity: Всякакви сделки с недвижими имоти, реновиране, обзавеждане и поддръжка на недвижими имоти; менажиране на ваканционни имоти, развиване на екологичен и селски туризъм, организиране на екскурзионни и всякакви почивки, развлечения и пътешествия в страната и чужбина, както и всякакви съпътстващи ги услуги, в т.ч сервиз, транспорт и превоз, туроператорска и турагентска дейност; хотелиерство и ресторантъорство търговско представителство на местни и чужденстранни лица; консултантски и посреднически услуги (след издаване на съответните разрешения и лицензи), както и всяка друга дейсност, незабранена от закона.
 

News not available.