Информационна система за българските предприятия

Общо представяне на BEIS Рейтинг и избор на фирми Представяне на фирма Избрани фирми

ИЗБРАНИ ФИРМИ (Клиентски набор от фирми) 

Услугата дава възможност на абонатите да съставят собствен набор от фирми, за които системата автоматично проследява настъпилите промени.

Абонатите могат да добавят посочената от тях фирма в личния списък от избрани компании. Чрез бутона "Избрани компании" от основното меню абонатът получава индивидуална справка за всяка новопостъпила в системата информация за избраните от него фирми.

За услугата се заплаща фиксирана абонаментна месечна такса, което осигурява пълен и неограничен достъп през целия период до всички данни за съответната фирма на избрания език (български или респ. английски).