Информационна система за българските предприятия

Общо представяне на BEIS Рейтинг и избор на фирми Представяне на фирма Избрани фирми

РЕЙТИНГИ И ИЗБОР НА ФИРМИ

Информационната система за българските предприятия (BEIS) дава възможност на всички потребители на Интернет да се ориентират в българската икономика и да подберат най-добрите български партньори по избрани критерии.

ИЗБОРЪТ СЕ ПРАВИ ПО ЕДИН ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ КРИТЕРИИ
 име на фирмата;
 регион или конкретно населено място;
 

отрасъл, подотрасъл или дейност;

 

търгувани на последната борсова сесия или допуснати за търговия на БФБ-София;


РЕЙТИНГИ
Наред с удобните възможности за търсене по набор от критерии всеки потребител на BEIS може да сравни избраният от него партньор с останалите в бранша или региона по определен показател:
 размер на капитала;
 брой служители;
 печалба за последната година;
 приходи от продажби за последната година;
 дълготрайни активи;
 пазарна капитализация.

ДОСТЪПНИ СА СЛЕДНИТЕ ИНДЕКСИ
 азбучен индекс на фирмите;
 индекс на фирмите включени в последния ежедневен бюлетин.