Фирмен профил - демонстрационен

СФБ Капиталов пазар АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20
тел.: 02/9801086, 9801090
факс: 02/9814567
e-mail: sfb@bia-bg.com
WEB-site: http://www.sfb.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831414785
ИН по ДДС: BG831414785
Фирмено дело: 7734/92
Брой служители: 6 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): -17 (2020)
Общо приходи (хил. лв.): 121 (2020)
ДМА (хил. лв.): 158 (2019)
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.06.2022  Предстоящо - 14.06.2023 
Предмет на дейност: Проучване, анализ и консултиране на предприятия за оптимизация на производствени процеси, разработване на инвестиционни проекти и корпоративни стратегии; определяне и разпространение на инвестиционни и кредитни рейтинги; обучение и квалификация на персонал; разработване на програмни продукти и предоставяне на информационни услуги с отдалечен достъп; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица; дружеството може да извършва и всякакъв вид дейност, незабранена от действащото законодателство.
 
Фирменият профил е посетен 203 208 пъти
[2016: 16 522, 2015: 4 245, 2014: 2 568, 2013: 5 137, 2012: 12 950, 2011: 16 713, ... ]
Управители
Съвет на директорите
Маню Т. Моравенов - Председател
Ваня Б. Кирова - Зам. председател
 Жечко Д. Петров - Изп. директор
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Българска фондова борса АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер вЖечко Д. Петров
Управител в
Акционери
Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София 5.60 % 2 800.00 лв.
Маню Т. Моравенов 34.00 % 17 000.00 лв.
Жечко Д. Петров 28.00 % 14 000.00 лв.
Ваня Б. Кирова 10.00 % 5 000.00 лв.
Станислав Попдончев 10.00 % 5 000.00 лв.
Мая С. Христова 5.63 % 2 815.00 лв.

Участие на акционерите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Българска фондова борса АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер вЖечко Д. Петров
Управител в
Съучастия
Няма налични данни
Финансови данни
Баланси
Отчети за приходи и разходи


Финансови показатели

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1. Рентабилност
 1.1.  Рентабилност на приходите от дейността0.010.010.030.030.020.11-0.150.04-0.19-0.240.010.120.040.140.020.100.160.06-1.750.04-2.82-2.17
 1.2.  Рентабилност на собствения капитал0.020.020.090.080.040.28-0.610.12-0.50-0.510.030.290.070.230.040.220.410.17-1.000.06-0.73-0.62
 1.3.  Рентабилност на пасивите0.010.010.060.040.020.16-0.240.35-1.92-1.840.091.810.190.580.080.380.520.10-1.210.80-6.00-3.25
2. Ликвидност
 2.1.  Обща ликвидност1.241.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.003.564.142.882.592.131.541.4510.406.506.25
 2.2.  Бърза ликвидност1.241.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.000.264.142.882.592.061.491.3810.206.506.25
 2.3.  Абсолютна ликвидност0.770.939.276.336.7711.339.633.232.084.412.786.44-3.322.442.311.691.120.103.806.255.50
3. Автономност
 3.1.  Финансова автономност0.340.420.410.370.360.360.290.750.790.780.760.860.720.720.670.630.560.360.550.930.890.84
 3.2.  Коефициент на задлъжнялост2.922.382.422.712.812.803.481.331.261.281.311.161.381.391.491.591.792.781.831.071.121.19
4. Обращаемост на материалните краткотрайни активи
 4.1.  Времетраене на един оборот в дни----------------3.535.14----
 4.2.  Брой обороти годишноn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.102.0070.00n.a.n.a.n.a.n.a.
 4.3.  Обращаемост на вземанията - в дни114.94141.3569.88115.52125.7168.4392.7349.5091.5322.1944.7813.5620.8358.9140.0026.9242.3577.14522.00104.7342.35180.00
5. Ефективност
 5.1.  Ефективност на разходите1.001.001.021.021.011.080.871.050.840.811.011.151.051.161.021.101.181.050.501.030.270.79
 5.2.  Ефективност на приходите1.001.000.980.980.990.931.150.961.191.240.990.870.950.860.980.910.850.952.000.973.671.26
6. Финансова стабилност
 6.1.  Собствен оборотен капитал (WCO)27.0058.0054.0049.0045.0042.0029.0047.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.2.  Дългосрочен оборотен капитал (PWC)27.0058.0054.0053.0049.0046.0033.0051.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.3.  Текущ оборотен капитал (PSFS)140.00138.0065.0068.0062.0055.0041.0064.0055.0082.00133.00112.0096.0091.0072.0075.0068.0063.0041.0052.0052.0025.00
 6.4.  Финансова стабилностn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.абсолютнаабсолютнаn.a.n.a.n.a.n.a.
7. Други
 7.1.  Финансов резултат на една акция0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Борсови цени
Дружеството не се търгува на Българска фондова борса
Последни новини
Последни новини (10)
 
Компаниите могат да получат до 500 хил. лв. за иновации Предстои Министерството на иновациите и растежа до дни да открие новата мярка "Разработване на иновации в предприятията". С бюджет 127 млн. лв. процедурата има за цел да осигури механизъм за създаването на иновации в пет тематични области - Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. Допустими кандидати по схемата ще са отново микро-, малки, средни (МСП) и малки дружества със средна пазарна капитализация (фирми с до 499 служители). Големите предприятия също ще могат да кандидатстват, но само ако си партнират с микро-, малки или средни дружества. Основните разходи, които ще бъдат допустими, са за възнаграждения на персонала, закупуване на необходимите материали и консумативи, както и външни услуги за разработването на иновационния продукт и амортизация на оборудване. Безвъзмездната помощ може да бъде до 500 хил. лв., а процентът на подкрепата е в размер до 60% от предвидените разходи (в зависимост от категорията на предприятието). Максималният срок за изпълнение ще бъде 18 месеца. Проектните предложения на разработващите иновации предприятия ще получат повече точки, ако имат по-добра норма на печалба и добавена стойност. Друго важно условие е кандидатите да имат и доказуем опит в разработката на иновации. Те трябва да се погрижат годишният отчет на фирмата да отразява предходния опит с иновации, като попълнят често пренебрегваните незадължителни едноименни справки за научноизследователската и иновационна дейност.
Източник: Капитал (08.06.2023)
 
Български предприятия ще получат 180 млн. лв. за преход към кръгова икономика След потвърждение от Европейската комисия се очаква да бъде отворена нова програма за финансиране на предприятия в подкрепа за прехода им към кръгова икономика. Мярката е в изпълнение на програмата за зелен преход и кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост и е с бюджет 180 млн. лв. Средствата са насочени към микро, малки, средни и големи предприятия от производствения сектор. Минималният размер на помощта е 70 000 лв. Микро предприятията могат да получат помощ с максимален размер от 350 000 лв., малките – 550 000 лв., средните – 750 000 лв., а големите – до 1 000 000 лв. Условие за всички тях е дейността им да е свързана с преработващата промишленост. Средствата от програмата те могат да разходват за закупуване на машини, съоръжения и оборудване и специализиран софтуер за производствения процес.
Източник: БТА (08.06.2023)
 
Професионалното обучение и консултирането са от съществено значение за развитието и постигането на успех в съвременния глобален и динамичен бизнес. През последните 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД пое задължението и отговорността да представлява РЕФА-Германия в областта на професионалното обучение и консултиране в България. С проведените през този период повече от 30 базови курсове и обучени над 350 специалисти, имаме оправданото самочувствие и опит, че дадох значим отпечатък за успешното развитие на съвременната българска индустрия. Обученията бяха проведени от лицензирани преподаватели на РЕФА в различни градове в страната (София, Стара Загора, Плевен, Гоце Делчев, Червен бряг, Пловдив, Ямбол и Пазарджик), което позволи на много специалисти от различни региони и от различни бизнеси, да вземат участие в обученията и да се възползват от полезните знания и придобитите практически умения. Федералния съюз – REFA (Сдружение за организация на труда и за развитие на предприятието - Германия) е световноизвестен и признат лидер, специализиран в управлението на процеси и повишаването на работната продуктивност, като разработва иновативни методи и инструменти, които помагат на фирмите да постигнат по-голяма ефективност и успех в работата си. REFA е сред най-големите частни образователни и преквалификационни институции в Европа в областта на проучването на работните процеси и организацията на производството. REFA се концентрира върху цялата верига за създаване на стойност в дадено производствено предприятие. Така методологията на REFA се занимава със всички области на: Промишлен инженеринг; Управлението на работното време; Системите за трудово заплащане; Планирането и управлението; Системите за управление на качеството; Логистиката (маркетинг, производство и доставки), Калкулацията на разходите; Икономическата и техническа обработка на данните и тяхното управление; Развитие на персонала и производствената организация и т.н. Съвместната работа на БИК с РЕФА позволи на българските специалисти и производствените предприятия да се възползват от тези ценни знания изведени от практиката на водещите компании в Европа, като ги приложат в своите сфери на дейност. REFA-обученията, предлагани от БИК в България, обхващат широк спектър от теми и познания, които предоставят конкретни знания и умения и могат да бъдат незабавно приложени в работата. Информативни и практически ориентирани, те се насочват към потребностите и предизвикателствата на съвременната бизнес среда. Основа цел на всяко обучение е: представяне на методи и начини за оптимизиране ефективността на фирменото управление; повишаване на квалификацията на участващите в курса; получаване на знания за самостоятелно проектиране и оптимизиране на работните процеси; усъвършенстване на уменията за ръководство и организиране на работни групи. Огромно предимство и полза за всеки участник в обученията е придобиването на познания за: начините за нормиране на работното време; подходите за изготвяне на документация за определяне на изискванията към работниците и тяхната мотивация; организация на работното място – антропометрия и работни средства; методите за диференциране и организация на заплащането; методите за изчисляване на разходите. Директната полза за предприятието е възможността да получат обучени екипи от завършили обучението, които практически да спомогнат за: постигане ефективна и ефикасна организация на производствения процес; постигане на ергономично и ефикасно формиране на труда; обективно и точно нормиране на труда; системна разработка и внедряване на нови трудови структури, като напр. работа в групи и др. С по-подробни детайли за самото обучение за проучване на възможностите и условията да се присъедините за изграждането на по-продуктивна и успешна бизнес среда можете да се запознаете на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php. Предстоящото обучение, за което все още могат да се запишат кандидати за участие ще се проведе в София от 30 октомври до 29 ноември 2023 година и е отлична възможност за българските предприемачи, експерти и специалисти да разширят познанията и практическите си умения, свързани с РЕФА и процесния подход. БИК Капиталов пазар ЕООД предлага и професионално консултиране, свързано с методите и инструментите на РЕФА. Екипът от експерти предоставя качествени консултации и подкрепа на фирми, които искат да внедрят продуктивния подход и да подобрят своята работа. Персонализираните консултации се фокусират върху нуждите на всяка организация, помагайки им да постигнат оптимални резултати и успешно развитие. За тези 20 години БИК и РЕФА се превърнаха в стожер в областта на професионалното обучение и консултиране в България. Със своите обучения, консултации и сътрудничество с РЕФА, БИК подпомага бизнес средата в стремежа й към повишаване на ефективността и постигането на оптимални резултати. Специални благодарности към целия екип от лицензирани преподаватели, които продължават да правят възможно това обучение за България: проф. Марин Маринов, Мариян Терзийски, Дамян Станев, Антон Петров и всички онези, което дадоха своя принос през годините: Лучия Илиева, Пенка Спасова, инж. Христо Дюлгеров, А тези, които избраха, довериха се и възложиха на БИК Капиталов пазар ЕООД тази отговорна дейност са хора, които спечелиха завинаги нашата признателност: инж. Тошо Киров и разбира се, тогавашния Председател на Българска стопанска камара – Божидар Данев. Благодарим ви и продължаваме напред! Жечко Димитров – Управител на БИК Капиталов пазар ЕООД
Източник: Капиталов пазар (22.05.2023)
 
През 2022 г. българската парфюмерийна и козметична промишленост отчита ръст в производството, продажбите, вноса и износ на голяма част от продуктите: парфюми и тоалетни води, пасти за зъби и препарати за хигиена на устната кухина, показва обзорния годишен анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Намаление на производството има при тоалетните сапуни и препаратите за поддържане на коса. Тревожен срив е отчетен при производството на розово масло - почти 2 пъти, докато общия ръст при производството на етерични масла се дължи основно на другите етерични масла (без розово и лавандулово масло). Външнотърговският стокообмен на подсектор "Парфюмерия и козметика" през 2022 г. нараства, като достига 788,1 млн.евро. Външнотърговското салдо е положително, като спрямо 2021 г. намалява с 34.5 млн. EUR, но спрямо 2017 г. намалението е със 36.9 млн. EUR или 10 пъти. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (22.05.2023)
 
Във гр. Враца успешно завърши 4-дневното практическо обучение на 8 служителя на МД Електроник ЕООД на тема: „Хронометриране на работно, разпръснато и подготвително-заключително време". Участниците в обучението придобиха теоретични и практически умения на работните си места по хронометриране и нормиране на работните времена. Обучението се проведе от квалифициран консултант на СФБ Капиталов пазар АД. За повече информация и заявки за обучения, можете да се обръщате на адрес: sfb@bia-bg.com или на тел. 02/9803853.
Източник: Фирмена информация (13.01.2023)
 
През октомври ще се отвори втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Тя е с бюджет 30,6 млн. лева и е за киберсигурност и решения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). По нея българските компании могат да получат грантове от 3 хил. до 20 хил. лева, като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.
Източник: Капиталов пазар (29.09.2022)
 
Микро-, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв.Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа. Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%. Срокът за подаване на проектите е два месеца - до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ.
Източник: 24 часа (25.07.2022)
 
Продава се промишлено предприятие с действащ бизнес в гр. Велико Търново, България на цена:. Продажба с готов бизнес, с оборудване, с транспорт, работен персонал, с договори, с голяма клиентска база - 664 680€ Продажба на индустриална сграда със земя - 410 000€ Заводът се намира до магистрала Варна-София и заема парцел от 2634 кв.м. Двуетажната сграда се състои от складови помещения с обща площ от 675 кв.м. Предприятието е оборудвано със съвременни автоматизирани опаковъчни и опаковъчни технологии и оборудване. Опаковъчни машини с различни размери и функционалност за опаковане на хранителни продукти. Клиенти на компанията са големи супермаркети, вериги магазини и складове. Транспортирането на опаковани продукти се извършва с товарни автомобили, които са оборудвани с цялата необходима техника за бързата й доставка. https://www.alo.bg/8079595#contact_anchor
Източник: Капиталов пазар (07.07.2022)
 
Продава се на цена 80,000 EUR малко предприятие за преработка на „домашни плодове и зеленчуци“ основавано на 01.07.2015. Земя 2000 кв.м. заедно с разработен архитектурен проект, ПУП, ОВОС и др. документи за малка фабрика за домашни или био консерви и био сокове. В землището на град Полски Тръмбеш. https://www.kpd.bg/bg/offers/offer-32826.html
Източник: Капиталов пазар (07.07.2022)
 
Малките и средни предприятия в България скоро ще получат достъп до първите пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Процедура за "Технологична модернизация" на стойност 260 млн. лева е първата, която Министерство на иновациите и растежа (МИР) пуска от пакета от фондове за общо 1.3 млрд.лв. По тази процедура предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси, за да достигнат разширяване на производствения капацитет или да разнообразят предлаганите продукти или услуги. Целта е повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Според посочените в ПВУ графици за изпълнение, би следвало процесите по реалното кандидатстване, оценка и договаряне по конкретната процедура да стартират до края на август тази година. Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 млн. лв. от Европейския съюз като тези средства ще бъдат разпределени пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи приоритетни сектори - съответно национални и регионални. Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 година, които са реализирали общ оборот за 2019, 2020 и 2021 година от поне 210 хил. лв за микро предприятия, 750 хил. лв за малки и 3 млн. лв за средни предприятия. Отделно има изискване за нетни приходи от продажби (оборот) за 2021 г. - за микро предприятия най-малко 70 хил. лв, за малки 250 хил. лв и 1 млн. лв. за средни предприятия.
Източник: Капитал (05.07.2022)