Новини
Новини за 2008
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на “Диагностично-консултативен център 4 - Варна” - ЕООД, по ф.д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (02.09.2008)