Новини
Новини за 2007
 
Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища преди седмица, съобщи Любчо Любчев, управител на общинската фирма "Обреди" ЕООД. Това е вторият колумбарий в гробищния парк, който бе направен поради изчерпване капацитета на първия и нарасналия интерес на варненци към тази форма на погребване на близки хора, най-вече от чужбина.
Източник: Черно море (05.03.2007)