Новини
Новини за 2008
 
Ловешкият общински съвет прекрати арендните договори на холдинг "Наш дом - България" и "Вихрен" ООД, които не са лоялни към общината. През 1999 г. холдингът, който е собственик и на консервното предприятие в Ловеч, взема под аренда 220 дка край с. Смочан за създаване на ягодови и малинови насаждения. Арендното плащане е малко над 6 500 лв. Към 15 декември 2007 г. "Наш дом - България" дължи на общината почти 3 000 лв., които холдингът е обещал да изплати до края на януари т. г. Пари обаче и до този момент не са постъпили. Преди четири години Величка Цалова като представител на "Вихрен" ООД сключва аренден договор за засаждане на сливи върху 142 дка в землището на с. Радювене. При извършените проверки се оказва, че тя не обработва имота и не е засадила дърветата. Към 1 октомври т. г. арендното плащане е близо 3 000 лв. През февруари т. г. Цалова поискала удължаване на гратисния период с още две години или при отказ договорът да бъде прекратен. Другите арендни договори на община Ловеч са изрядни, показва справка. Най-големият арендатор е дружеството "Литекс комерс", което от 2000 г. отглежда лозови насаждения върху 2 016 дка в землищата на пет села. Арендното плащане е 6 511 лв. Трайни насаждения върху 435 дка в с. Слатина гледа Йордан Василев. По негова молба арендно плащане за 250 дка от близо 10 000 лв. е отложено за 1 октомври 2009 г., сега арендаторът дава 7 500 лв. за останалите 185 дка. Други арендатори на община Ловеч са Мария Николова за 54 дка в с. Славяни с ягодови и малинови насаждения и кооперацията в с. Малиново за ползване на съществуваща сливова градина от 100 дка. Последният аренден договор е сключен с Пламен Петров през 2005 г. за 86 дка ябълкови градини в землището на с. Смочан. Насаждението е създадено, дръвчетата са в добро състояние, през 2009 г. се очакват плодове, тогава е и арендното плащане от близо 3 000 лв.
Източник: БГ Север-Плевен (14.04.2008)
 
В изпълнение на разпоредбата на чл.82б, ал.1 от ЗППЦК, Дружеството е предоставило информация на инвеститорите и обществеността в електронния сайт на дружеството, други електронни сайтове и ежедневници както следва: -12.04.2007г. - www.focus-press.net -13.04.2007г. - вестник"Новинар" -12.04.2007г. - www.money.ibox.bg -16.05.2007г. - вестник "Сега" -15.09.2007г. - вестник "Класа" -18.09.2007г. - вестник "Дневник" -31.10.2007г. - www.banks.dir.bg -20.12.2007г. - вестник"Делник"
Източник: x3news.com (23.04.2008)
 
"Овергаз холдинг" продаде дела си от 91.31% в бившия приватизационен фонд "Наш дом България холдинг", става ясно от съобщение, публикувано във вестник "Сега". Андрей Тенев, председател на съвета на директорите на "Наш дом България холдинг" и бивш управляващ в "Овергаз", е придобил целия дял на газовата компания. В три извънборсови сделки на 29 август "Овергаз" е прехвърлил всичките си 5.005 млн. акции за 7.46 млн. лв., като книжата са прехвърлени при цени между 1.41 лв. и 1.46 лв. за лот. За дела в "Наш дом България холдинг" Тенев се е разделил и с 0.30% от капитала на "Овергаз", които е притежавал в края на 2007 г., според годишния отчет на "Овергаз", каза той. Продажбата на "Наш дом България холдинг" е с цел съсредоточаване на инженеринговата и газова компания в основната й дейност, поясниха от "Овергаз". Портфейлът на бившия приватизационен холдинг включва в момента основно компании в консервната промишленост на стерилизирани и замразени плодове и зеленчуци. Според уведомлението до останалите акционери в "Наш дом България холдинг" Тенев не възнамерява да отправя търгово предложение и да го отписва от Българската фондова борса, но планира да свика общо събрание, на което да се гласува увеличение на капитала на холдинга.
Източник: Дневник (04.09.2008)
 
Завръщането на песимистичните настроения се стовари с пълна сила върху четирите индекса на фондовата ни борса. Развилнелите се мечки грабнаха в лапите си 62% от търгуваните компании. Общо 6% от позициите затвориха сесията без промяна, а 32% от компаниите успяха да увеличат стойността на акциите си. Най-потърпевш сред индексите беше широкият BG40, който изтри 4.04% от стойността си, като се смъкна до 140.57 пункта. Водещият бенчмарк Sofix заличи 3.31% и затвори на 472.05 точки. Aпетитна хапка за изгладнелите мечки се оказа и BGTR30, който загуби 3.11% до 354.71 пункта. Индексът на АДСИЦ BGREIT се понижи с 0.82% и затвори сесията на ниво 53.54 базисни точки. При общ оборот за пазара от около 4.3 млн. лв. 2.85 млн. лв. бяха похарчени за сделките на извън регулиран пазар. Оборотът в редовната борсова сесия бе едва 1.45 млн. лв. Общо 20% от сините чипове обърнаха гръб на песимизма и успяха да повишат стойността на книжата си. Една компания в Sofix затвори на нивата от сряда, а останалите 75% регистрираха понижения. Най-търгуваната позиция бе тази на ЦКБ, като инвеститорският интерес беше привлечен от 213 183 акции. Книжата на трезора затвориха сесията на цена 1.31 лв. за брой, или с 8.11% понижение. Мечото хоро поведе Наш дом България холдинг АД, след като акциите на дружеството се сринаха с 69% до 0.62 лв. за брой. Водачи на малкото останали бикове бяха Капитан Дядо Никола АД и Химко. Прехвърлените едва 7 лота на първата я изстреляха с 20.47%. По позицията на Химко минаха 27 801, а повишението беше 18.02%.
Източник: Пари (07.11.2008)