Новини
Новини за 2012
 
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 30.10.2012 год. (вторник) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (30.10.2012)