Новини
Новини за 2013
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/16.05.2013 г., е взето следното решение: Дава срок до 23.05.2013 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2013 г. № Емисия Пазар Емитент 1 AR1 Акции Адвертайзинг Продиджи АД-София 2 6AD Акции Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ 3 BD2 Акции Балканика Имоти АДСИЦ-София 4 7N3 Акции Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 5 5BE Акции Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 6 9MBA Облигации Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София 7 4DP Акции Деспред АД-София 8 4D9 Акции Добруджа холдинг АД-Добрич 9 4H7 Акции Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна 10 6EC Акции Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй 11 4EW Акции Елените АД-Пловдив 12 3ZA Акции Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 13 3ZG Акции ЗГММ АД-Перник 14 4IZ Акции Изгрев-66 АД-Пловдив 15 5I3 Акции ИнтерСтандартс АД-София 16 BU0 Акции Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София 17 0KM Акции Крам комплекс груп ЕАД-София 18 4MK Акции Мак АД-Габрово 19 4MC Акции Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ 20 MKX Акции Меком АД-Силистра 21 MKXA Акции Меком АД-Силистра 22 6M1 Акции Метрон АД-София 23 5ND Акции Наш Дом България Холдинг АД-София 24 6S9 Акции ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора АД 25 5R9 Акции Руен Холдинг АД-Кюстендил 26 3JG Акции Севко АД-Севлиево 27 6ST Акции Статус имоти АДСИЦ-София 28 65S Акции Стел Солар 1 АД-София 29 42T Акции Трансстрой-АМ АД-София 30 3TU Акции Трансстрой-Бургас АД-Бургас 31 4CK Акции Химко АД-Враца /в несъстоятелност/ 32 Y40A Облигации Хлебни изделия-Подуяне АД-София 33 C81 Акции ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 34 5L3 Акции Черноморски Холдинг АД-Бургас 35 6SE Акции Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора 36 3JY Акции Южен индустриален парк АД-София 37 45U Акции Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София 38 5EB Акции Юрокапитал Битекс АД-София В случай на незаплащане на дължимите такси в посоченият срок до 23.05.2013 г., на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се прекратява търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 27.05.2013 г. Съгласно чл. 65, ал. 6, търговията с емисията финансови инструменти ще бъде възстановена след отпадане на основанието за временно спиране, а именно - на първия работен ден, следващ деня на заплащане на дължимите от дружествата към БФБ-София АД суми.
Източник: БФБ-София (17.05.2013)
 
Във връзка с Решение на СД на БФБ-София АД по Протокол № 25/16.05.2013 г., относно емитентите на финансови инструменти, които не са заплатили дължимите поддържащи такси за 2013 г., на основание чл. 65, ал. 1, т.6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в определения срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, считано от 27.05.2013 г. временно се прекратява търговията със следните емисии финансови инструменти: Емитент борсов код Адвертайзинг Продиджи АД-София AR1 Балканика Имоти АДСИЦ-София BD2 Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 5BE Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй 6EC Елените АД-Пловдив 4EW Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 3ZA Изгрев-66 АД-Пловдив 4IZ ИнтерСтандартс АД-София 5I3 Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София BU0 Крам комплекс груп ЕАД-София 0KM Меком АД-Силистра MKX Меком АД-Силистра MKXA Наш Дом България Холдинг АД-София 5ND ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора АД 6S9 Руен Холдинг АД-Кюстендил 5R9 Севко АД-Севлиево 3JG Статус имоти АДСИЦ-София 6ST Стел Солар 1 АД-София 65S Трансстрой-АМ АД-София 42T Трансстрой-Бургас АД-Бургас 3TU Химко АД-Враца /в несъстоятелност/ 4CK Хлебни изделия-Подуяне АД-София Y40A Черноморски Холдинг АД-Бургас 5L3 Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора 6SE Южен индустриален парк АД-София 3JY Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София 45U Юрокапитал Битекс АД-София 5EB Съгласно чл. 65, ал. 6, търговията с емисията финансови инструменти ще бъде възстановена след отпадане на основанието за временно спиране, а именно - на първия работен ден, следващ деня на заплащане на дължимите от дружествата към БФБ-София АД суми.
Източник: БФБ-София (27.05.2013)
 
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 19.07.2013 год. (петък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (19.07.2013)