Новини
Новини за 2016
 
Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на борсата Българска фондова борса заплаши 25 дружества, чиито ценни книжа се търгуват на Българска фондова борса да спре търговията им. Основанието за спиране е неплащането в срок на таксата за поддържане на регистрираната емисия. Дружествата имат срок до 1 април да платят дължимата такса. Ако не го сторят, книжата им ще бъдат спрени временно от търговия, считано от 4 април, до заплащане на дължимата такса. Дружествата, незаплатили дължимата на БФБ такса, са: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София
Източник: Банкеръ (15.03.2016)
 
Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на търговията от 4 април Общо 25 емисии на 23 дружества са застрашени от временно спиране на търговията от 4 април, ако до началото на месеца не платят на Българска фондова борса АД дължимата годишна такса за поддържане на регистрацията, съобщава пазарният оператор. Сред тях са Енемона АД със своите емисии обикновени и привилегировани акции и 15-ото по оборот сред всички на борсата за последния месец - Артанес Майнинг Груп АД. Другото дружество, което рискува спиране на търговията по две от неговите емисии – на обикновени акции и на облигации, е Хелт енд уелнес АДСИЦ. От групата шест компании са АДСИЦ, две са в несъстоятелност, а една – в ликвидация. Ето и кои са останалите 20 компании: BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София; 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София; 4VD - Видахим АД-Видин; VN7 - Винъс АД-София; 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност; DAD - Далия ЕАД-Габрово; 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация; 4IM - ИММИ АД-София; 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София; 5L2 - Люк АДСИЦ-София; 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София; 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София; 2O4 - Они Холдингс АД-София; 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик; 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация; 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив; 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София; 42T - Трансстрой-АМ АД-София; RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ; 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София. Предвижда се търговията с емисиите финансови инструменти да бъде възстановена след заплащане на дължимите суми, ако бъдат просрочени. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение за това в бюлетина на БФБ-София. Според правилника на борсовия оператор емитентите е трябвало да платят таксите си за поддържане на техните регистрации до 31 януари на текущата календарна година (или в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора за регистрация). Максималната годишна такса за поддържане на регистрацията, дължима от един емитент, е 10 хил. лв. независимо от броя на издадените от него емисии. Размерът на таксата зависи от пазара, на който се търгува финансовият инструмент (Основен, Алтернативен), и от неговия вид, като се предвиждат и различни отстъпки при определени условия.
Източник: Инвестор.БГ (15.03.2016)