Новини
Новини за 2009
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на ”Геопланпроект“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (15.09.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на ”Геопланпроект“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (15.09.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на ”Геопланпроект“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (15.09.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 832/89 вписва промени за ”Геопланпроект“ – ЕАД: вписва като член на съвета на директорите Николай Захариев Младенов.
Източник: Държавен вестник (27.10.2009)