Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

28.02.2020


 Гарант АД - Бяла Слатина
 Агрия АД - Пловдив
 Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
 Глобал Пропъртис Груп АД - Хасково
 Глобал Сървиз ДАГ АД - София
 Алфаком АД - Хасково
 Болгарпродукт АД - Хасково
 Кабиле ЛБ АД - Ямбол
 Струматекс АД - Благоевград
 Такси С Експрес АД - София
 Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София

29.02.2020


 Ровел ТМ АД - Иваняне
 Инвестиана АД - Сливен
 Корпорация Медика АД - Сливен

01.03.2020


 Ваканционно селище Русалка АД - София
 Банев-тежка индустрия АД - Девня
 Блясък АД - Ямбол
 По инвест АД - София
 ХАД АКБ Корпорация АД - София

02.03.2020


 Бултрако АД - София
 Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
 Орфей Клуб Уелнес АД - Пловдив
 Пловдив Тех парк АД - Пловдив
 Нординвест АД - Варна [Ликвидация]
 Етик Финанс АД - Пловдив

04.03.2020


 Автостарт АД - Самоков
 Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик
 Пи Инвест 2000 АД - София
 Мотор-инвест АД - Враца

05.03.2020


 Агротехчаст АД - Оряхово
 Акилес Корпорейшън (Европейско дружество) АД - София
 Асарел-Медет АД - Панагюрище
 Беллиссимо АД - София
 Зиено АД - Шумен
 Истър ССМ АД - Силистра
 Транс юг АД - Петрич

06.03.2020


 Алфа България АД - София
 ГП Мениджмънт АД - Варна
 Атлас АД - София
 Българска бизнес група холдинг АД - София
 Родопи-Автотранспорт АД - Девин
 Рекламно-дилърска агенция-Дикта АД - София
 Ремонтстрой 98 АД - Плевен
 Калиакра АД - София
 Корабоимпекс АД - Варна [Ликвидация]
 Екс Бет АД - София