Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

19.09.2018


 Корадо България АД - Стражица
 Импулс 98 АД - Габрово
 Ди транс АД - София

20.09.2018


 Хидроенергоремонт АД - Пловдив
 Енергоремонт Пловдив АД - Пловдив

21.09.2018


 Захарни заводи АД - Горна Оряховица
 Лийв Табако-А.Михайлидис АД - Сандански [Производство по несъстоятелност]
 Прогенезис АД - Пловдив
 Трансимпекс инкорпорейшън АД - София
 Феникс Метал ЕООД - Разград [Несъстоятелност]

24.09.2018


 Ристогруп АД - София

25.09.2018


 Кремиковци Рудодобив АД - София [Несъстоятелност]
 Санторини пропъртис ЕАД - София
 Софтакси 48 АД - София
 Софтакси АД - София

26.09.2018


 Транс сити АД - Панагюрище [Несъстоятелност]