Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

29.01.2020


 Хидрострой АД - София
 Хидрострой Инвест-холдинг АД - Варна

30.01.2020


 Втори юни 96 АД - Враца
 Солинекс АД - Петърч
 Стика груп АД - Пловдив
 Септона България АД - Русе

31.01.2020


 Блу Бей Клъб АД - София
 Алтерон АДСИЦ - Варна
 ВДХ АД - София
 Калцит АД - Асеновград
 Промишлена енергетика АД - Ямбол
 МИК Балкантон АД - София

01.02.2020


 Домостроене 1998 АД - Сливен

03.02.2020


 България 29 АД - София
 Парк АДСИЦ - София
 Машиноекспорт АД - София
 Салон 2011 АД - София

04.02.2020


 Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево

05.02.2020


 Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ - София