Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

18.01.2021


 Агротес АД - Ямбол
 Гранд Банско Спа Хотел АД - София
 Руен Холдинг АД - Кюстендил
 Краун Банско Спа Хотел АД - София
 ТК Текс АД - Бяла Слатина
 Елпром-термо АД - Балчик

20.01.2021


 Агромил България АД - Пловдив
 Либела Инвест АД - София
 Мрамор-Риолит-Б АД - Брацигово

21.01.2021


 Бианор Холдинг АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение Св.Пантелеймон - Ямбол АД - Ямбол

22.01.2021


 Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 Асансьорни сервизи - София АД - София
 ИХБ Електрик АД - София
 Спортен комплекс Лава АД - Самоков
 Сердика пропърти АД - София
 Холдинг Център АД - София
 Уел трейд България АД - София

23.01.2021


 Кераминженеринг АД - Кюстендил

25.01.2021


 Биовет АД - Пещера
 Витавел АД - Луковит
 Витавел Инвест АД - Луковит
 Български фонд за дялово инвестиране АД - София
 Руен Транспорт АД - Кюстендил
 ИнтерСтандартс АД - София
 Исторически парк АД - Неофит Рилски
 Пластик АД - Трекляно
 Пиринска мура АД - Банско
 Многопрофилна болница за активно лечение-Света Петка АД - Видин