Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

19.11.2019


 Агрокомб АД - Дулово

20.11.2019


 Примагаз АД - Варна
 Монолит АД - Хасково
 Нестле България АД - София
 Юта Болкан АД - София

21.11.2019


 Сънрайз Холдингс АД - София
 Уникредит Булбанк АД - София
 Елаците - Мед АД - Мирково

22.11.2019


 Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
 Втори юни АД - Враца
 Геопродукт АД - Асеновград
 Инфрарайл АД - София
 Огняново К АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение-Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч
 Санита Франчайзинг АД - София
 Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово
 Електростроежи АД - Хасково

23.11.2019


 Винпром сервиз-Португалия корк АД - Надарево

25.11.2019


 Агромил България АД - Пловдив
 Видинска Гъмза АД - София
 Водно строителство - Благоевград АД - Зелендол
 Прокредит Развитие България АД - София
 Софстрой приват АД - София [Ликвидация]
 Енео ЕАД - Пловдив

26.11.2019


 235 Холдингс АД - София
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София
 Чез Електро България АД - София
 Шато Рушен АД - София
 Юнайтед инвестмънт АД - София