Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

30.03.2020


 ВДХ АД - София
 Рила - Боровец АД - Самоков
 Русе - Комерс Инвест-холдинг АД - Русе
 Руен Холдинг АД - Кюстендил
 ОББ Асет Мениджмънт АД - София
 Марина Бей Резидънс АД - Кранево
 Спартак Турс АД - София
 ФК Логос ТМ АД - София
 Текон Инвест АД - Велико Търново
 Ембул инвестмънт АД - Стара Загора
 Есерджи АД - Силистра
 Де Ново Партнерс АД - София

31.03.2020


 Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян
 Враца стил 96 АД - Враца
 Враца стил АД - Враца
 Аксес Новело АД - София
 Интернешънъл Асет банк АД - София
 Нова Генерация - Одитинг и Консултинг АД - София
 Омега Би Ди холдинг АД - София
 МТБ Еврокапитал АД - София
 Пенсионно осигурителна компания Съгласие АД - София
 Хидрострой АД - София
 ДРП АД - Баните
 Джи Ес Би АД - София
 Джей Би Ти Си АД - София

01.04.2020


 Рожен експрес АД - Смолян
 Спорт Бееви АД - Велинград
 Ексклузив Ауторент АД - Благоевград

02.04.2020


 Билд-Инвест АД - Стара Загора
 Ломоносов АД - Плевен
 Интерпред - Световен търговски център София АД - София

03.04.2020


 Пътинвест Инженеринг АД - София
 Електростроежи АД - Хасково
 Шамот АД - Елин Пелин - гара

04.04.2020


 Инициатива 97 АД - Плевен

05.04.2020


 Детера АД - Пловдив

06.04.2020


 Индъстри Ресайклинг Груп АД - Казанлък
 ПИК Пропърти АД - София
 Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
 МД Билдингс АД - София