Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

26.02.2018


 Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
 Лев инвест АДСИЦ - София

28.02.2018


 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София

01.03.2018


 Пълдин Холдинг АД - Пловдив

02.03.2018


 Институт по целулоза и хартия АД - София