Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

20.06.2019


 Индустриален холдинг България АД - София
 Трансинвестмънт АДСИЦ - София
 Експат Бета АДСИЦ - София
 Черноморски холдинг АД - София

21.06.2019


 Акумпласт АД - Добрич
 Вега АД - Плевен
 Захарни заводи АД - Горна Оряховица
 Златни пясъци АД - Варна
 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна
 Формопласт АД - Кърджали
 Холдинг Варна АД - Варна

22.06.2019


 Албена АД - Оброчище
 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ - Пловдив

23.06.2019


 Мебелсистем АД - Пазарджик

24.06.2019


 Арома риъл естейт АД - София
 Булгериън инвестмънт груп АДСИЦ - София
 Верея Тур АД - Стара Загора
 Зенит инвестмънт холдинг АД - София
 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София
 Република холдинг АД - София
 Капман грийн енерджи фонд АД - София
 ИММИ АД - София
 Лев инвест АДСИЦ - София
 СИИ Имоти АДСИЦ - София
 Синергон холдинг АД - София
 София комерс - заложни къщи АД - София
 Север Холдинг АД - Варна

25.06.2019


 Златен лев холдинг АД - София
 Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София
 Мизия 96 АД - Плевен
 Специализирани бизнес системи АД - София
 Сердика пропъртис АДСИЦ - София
 Химснаб България АД - София
 ФС холдинг АД - Дупница
 Добруджа холдинг АД - Добрич

26.06.2019


 Бианор Холдинг АД - София
 Биоиасис АД - София
 Гленмоор Кепитал АДСИЦ - Варна
 Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - София
 Костенец-ХХИ АД - Костенец
 Интерлоджик лизинг АД - София
 Интерлоджик Имоти АД - София
 НИД Индустриален фонд АД - София
 Петрол АД - Ловеч
 Свинекомплекс Николово АД - Николово
 Трейс груп холд АД - София
 Холдингово дружество Дунав АД - Враца
 Турин имоти АДСИЦ - София
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София

27.06.2019


 235 Холдингс АД - София
 Браво пропърти фонд АДСИЦ - София
 Винзавод АД - Асеновград
 Гипс АД - Кошава
 Алтерко АД - София
 Булгарплод София АД - София
 Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София
 Български транспортен холдинг АД - Пловдив
 Български фонд за вземания АДСИЦ - София
 Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
 Спарки АД - Русе
 Спарки-Елтос АД - Ловеч
 Статус имоти АДСИЦ - София
 Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 Фаворит Холд АД - София
 Холдинг Център АД - София
 Фючърс Кепитал АД - София
 Етик Финанс АД - Пловдив
 Делта кредит АДСИЦ - София
 Чез Електро България АД - София