Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

22.10.2018


 Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора
 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София

23.10.2018


 Голд Инвестмънт Груп АД - София
 ТК ХОЛД АД - София

24.10.2018


 Тексим банк АД - София
 Джи Пи Ес контрол ЕАД - София

25.10.2018


 Билборд АД - София
 Старком холдинг АД - Етрополе

29.10.2018


 Еврохолд България АД - София
 Делта кредит АДСИЦ - София