Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

28.05.2020


 Елана агрокредит АД - София

29.05.2020


 Приморско клуб ЕАД - Приморско

01.06.2020


 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
 Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София
 Добротица-БСК АД - Добрич

02.06.2020


 Сток плюс АД - Банкя