Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

24.09.2019


 Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София [Несъстоятелност]

27.09.2019


 ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София