Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

25.09.2017


 Атоменергоремонт АД - Козлодуй
 Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София

26.09.2017


 Алфа България АД - София
 Българска фондова борса - София АД - София

29.09.2017


 Видахим АД - Видин
 Българо-американска кредитна банка АД - София
 Проучване и добив на нефт и газ АД - София
 Сила Холдинг АД - София

02.10.2017


 Артанес Майнинг Груп АД - София
 Застрахователно дружество Евроинс АД - София
 Зърнени храни България АД - София
 Еврохолд България АД - София
 Еуротерра България АД - София