Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

24.11.2017


 Хидропневмотехника АД - Казанлък

29.11.2017


 Балканстрой Инженеринг Груп АД - Разлог [Несъстоятелност]

30.11.2017


 Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София
 Енергоремонт холдинг АД - София