Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

06.08.2020


 Бианор Холдинг АД - София
 Родопска слава АД - Бенковски - Кж

10.08.2020


 Грийн Таун Проджектс АД - София
 Момина крепост АД - Велико Търново

11.08.2020


 Грийн Таун Проджектс АД - София
 Индустриален капитал - холдинг АД - София
 Пи Ар Си АДСИЦ - София
 Синергон холдинг АД - София

12.08.2020


 Холдинг КООП ЮГ АД - София
 Холдингово дружество Дунав АД - Враца

13.08.2020


 Каучук АД - София
 Опортюнити България Инвестмънт АД - София