Кратък фирмен профил

ЛАР АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Александър Жендов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831437080
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Общи събрания: Последно - 12.08.2019 
Предмет на дейност: Покупко-продажби, наеми и всякакви други сделки с недвижими имоти, проучване и всякакви други сделки с недвижими имоти, проучване и проектиране на ново строителство, реконструкция, модернизация и обзавеждане на жилищини и обществени сгради.
 

14.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.10.2000: Съветът на директорите на "Лар" - АД, София, на основание чл....
27.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
09.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
04.09.1998: Съветът на директорите на "Лар" - АД, София, на основание чл....
02.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
19.07.1996: – Съветът на директорите на "ЛАР" – АД, София, на основание чл....
29.11.1994: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 256 пъти
[2016: 140, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 3, ... ]