Кратък фирмен профил

Лейди София АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
бул. Христо Ботев 33, вх. Б, ап. 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121013335
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.02.2023  Предстоящо - 18.04.2023 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с чорапни и трикотажни изделия, производство на интелектуални (информационни, програмни маркетингови, експертни, инженерингови) системи и материални продукти, посредничество,представителство /без процесуално/ на наши и чужди фирми, лизинг, транспорт и издателска дейност и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
06.04.2010: Лейди София АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2009: Лейди София АД - Враца свиква Извънредно общо събрание на...
14.03.2009: Лейди София АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2008: Лейди София АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
11.11.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.08.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.04.2007: Съветът на директорите на "Лейди София" - АД, Враца, на...
21.07.2006: Съветът на директорите на "Лейди София" - АД, Враца, на...
18.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
06.06.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 220 пъти
[2016: 807, 2015: 81, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 306, 2011: 224, ... ]