Кратък фирмен профил

Търговия - Троян -98 АД - Троян


Контакти

Троян, 5600
ул. Васил Левски 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110053671
Капитал (лв.): 101 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Търговия - Троян" - ЕАД, Троян, всякакви сделки в страната и в чужбина, вкл. придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи и вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, придобиване права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, откриване на клонове по реда на чл. 17 - 20 ТЗ, представителства, агенции, сервизни бюра, консигнационни складове, фирмени магазини и участие в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.08.2009: Търговия - Троян -98 АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
21.08.2009: Търговия - Троян -98 АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
21.08.2009: Търговия - Троян -98 АД - Троян свиква Извънредно общо събрание...
21.08.2009: Търговия - Троян -98 АД - Троян свиква Извънредно общо събрание...
19.05.2009: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Търговия Троян 98" - АД, Троян, на...
01.06.2004: Съветът на директорите на "Търговия - Троян 98" - АД, Троян, на...
21.10.2003: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.09.2003: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
29.07.2003: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 743 пъти
[2016: 355, 2015: 59, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 136, 2011: 35, ... ]